Δευτέρα, 25 Ιανουαρίου 2010

ΑΙΤΗΜΑ ΓΙΑ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΠΕΕΚΕΚ ΜΕ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ

Αριθμ. Πρωτ. 18/πκ
Αθήνα 25/1/2010

Προς
κ. Θεόδωρο Τσέκο
Γενικό Γραμματέα Διαχείρισης Κοινοτικών & Άλλων Πόρων
Υπουργείο Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης

Θέμα: Αίτημα για συνάντηση με την ΠΕΕΚΕΚ

Κύριε Γενικέ,

Όπως ήδη ίσως γνωρίζετε, η κατάσταση για τους/τις εργαζόμενους/ες στα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ) είναι πλέον δραματική. Η μη αποπληρωμή των ΚΕΚ για ήδη ολοκληρωμένα έργα κατάρτισης παλαιότερων ετών σε συνδυασμό με τη μη χρηματοδότηση τρεχόντων προγραμμάτων και τη μη προκήρυξη προγραμματισμένων, έχει αρνητικές επιπτώσεις στους εργαζόμενους, η οποία τείνει να λάβει εφιαλτικές διαστάσεις.

Ήδη σε πολλά ΚΕΚ έχουν γίνει απολύσεις, σε άλλα δεν καταβάλλονται δεδουλευμένες αποδοχές στους/στις εργαζόμενους/ες, ενώ τελευταία παρατηρούνται αυξημένα κρούσματα μονομερούς μετατροπής των ατομικών συμβάσεων εργασίας από πλήρη σε μερική απασχόληση.

Όπως καταλαβαίνετε, η κατάσταση αυτή δεν πρέπει, ούτε μπορεί να συνεχιστεί. Για τους παραπάνω λόγους, παρακαλούμε να ορίσετε το συντομότερο δυνατόν συνάντηση με εκπροσώπους του Συλλόγου μας, προκειμένου να μας ενημερώσετε ως προς τους σχεδιασμούς του Υπουργείου σε σχέση με τα προβλήματα, την πορεία και την προοπτική των έργων κατάρτισης.

Με εκτίμηση,

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.

Παναγιώτης Κυριακούλιας Ζωή Αλμπάνη
Πρόεδρος Γενική Γραμματέας

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Επισκέψεις