Τετάρτη, 15 Σεπτεμβρίου 2010

Η ΑΔΕΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΓΙΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΤΟΥΣ.


Με αφορμή την ­­­ έναρξη της σχολικής χρονιάς, σας ενημερώνουμε για τους όρους και τις προϋποθέσεις χορήγησης της άδειας απουσίας των γονέων για επίσκεψη στο σχολείο, προκειμένου να παρακολουθούν τη σχολική επίδοση των τέκνων τους.


Η άδεια απουσίας των γονέων για παρακολούθηση της σχολικής επίδοσης των παιδιών τους ορίζεται από το Νόμο 1483/86 και είναι συνολικά 4 εργάσιμες ημέρες κάθε ημερολογιακό έτος και πλέον σύμφωνα με την ΕΓΣΣΕ 2008-2009 είναι για κάθε παιδί ξεχωριστά.
Ετσι, εργαζόμενοι στον ιδιωτικό τομέα, εφ' όσον έχουν παιδιά ηλικίας μέχρι 16 ετών τα οποία πηγαίνουν σχολείο (Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια εκπαίδευση), δικαιούνται να απουσιάζουν ορισμένες ώρες ή ολόκληρη την ημέρα από την εργασία τους, μέχρι να συμπληρώσουν 4 εργάσιμες ημέρες σε κάθε ημερολογιακό έτος.


Ο εργοδότης υποχρεώνεται να χορηγήσει την παραπάνω άδεια ώστε ο γονέας να έχει τη δυνατότητα να επισκεφθεί το σχολείο των παιδιών του, με σκοπό την παρακολούθηση της σχολικής τους επίδοσης.Εννοείται ότι η άδεια δίνεται σε χρόνο κατά τον οποίο λειτουργούν τα σχολεία.

Η άδεια απουσίας χορηγείται στον ένα από τους δύο γονείς. Αν και οι δύο γονείς είναι εργαζόμενοι, θα πρέπει να αποφασίσουν με κοινή συμφωνία, κάθε φορά, ποιος από τους δύο θα κάνει χρήση του δικαιώματος αυτού και για πόσο χρονικό διάστημα.Πάντως η άδεια δεν μπορεί συνολικά και για τους δύο γονείς να υπερβαίνει τη διάρκεια των τεσσάρων ημερών (άρθρο 9, Ν. 1483/84)

Επειδή η πρωτοβάθμια εκπαίδευση παρέχεται στα νηπιαγωγεία και στα δημοτικά σχολεία, την άδεια δικαιούνται και οι μισθωτοί που τα παιδιά τους πηγαίνουν στο νηπιαγωγείο (εγγρ. Υπ. Εργασίας 588/87).

Προκειμένου για μισθωτούς που απασχολούνται με σχέση εργασίας ορισμένου χρόνου ή με μερική απασχόληση, δικαιούνται να κάνουν χρήση της άδειας και να πάρουν αναλογία της, μέσα στο χρονικό διάστημα για το οποίο ισχύει η σχέση τους.

Η χρόνος απουσίας των μισθωτών από την εργασία τους λογίζεται ως χρόνος πραγματικής υπηρεσίας για τον υπολογισμό των αποδοχών τους, για τη χορήγηση της κανονικής άδειας απουσίας και του επιδόματος αδείας, καθώς και για τον υπολογισμό της αποζημιώσεως σε περίπτωση απολύσεώς τους (άρθρο 13, Ν. 1483/ 84).

Ο εργοδότης έχει το δικαίωμα να ζητήσει την προσκόμιση βεβαιώσεως από την οποία να προκύπτει η παρουσία του μισθωτού στο σχολείο την συγκεκριμένη ημερομηνία (εγγρ. Υπ. Εργασίας 2224/89, ΔΕΝ 46.817).
Στο Νόμο, δεν αναφέρεται αν η άδεια για την παρακολούθηση της σχολικής επιδόσεως των παιδιών είναι με αποδοχές ή όχι. Όμως με απόφαση του Αρείου Πάγου (4/2000), η άδεια αυτή χορηγείται με αποδοχές.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Επισκέψεις