Δευτέρα, 25 Ιανουαρίου 2010

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΑ ΚΕΚ

Αριθμ. Πρωτ. 19
Αθήνα 25/1/2010

Προς
– Μέλη ΠΕΕΚΕΚ
– Εργαζόμενους στα ΚΕΚ

Αγαπητοί/ες Συνάδελφοι/ Συναδέλφισσες

Το τελευταίο διάστημα, όπως ίσως και εσείς γνωρίζετε, λόγω των γνωστών χρηματοδοτικών προβλημάτων στα ΚΕΚ, πληθαίνουν και στο χώρο μας τα κρούσματα απολύσεων, μη καταβολής δεδουλευμένων αλλά και μετατροπής των συμβάσεων από πλήρη σε μερική απασχόληση με αντίστοιχη περικοπή των αποδοχών των εργαζομένων.

Ήδη ο Σύλλογός μας έχει απευθυνθεί επειγόντων στο νέο Γενικό Γραμματέα Κοινοτικών Πόρων του Υπουργείου Εργασίας, ζητώντας άμεσα συνάντηση ώστε να ενημερωθούμε για τις εξελίξεις και το σχεδιασμό του Υπουργείου στον τομέα των ΚΕΚ και να πιέσουμε για άμεσες λύσεις που θα εξασφαλίσουν το συντομότερο δυνατόν τις αποπληρωμές ολοκληρωθέντων προγραμμάτων, την καταβολή χρηματοδότησης τρεχόντων και την έναρξη νέων, και να διασφαλίσουμε τις θέσεις εργασίας.

Ωστόσο, και επειδή η κατάσταση σε πολλά ΚΕΚ, τείνει να πάρει σε πολλές περιπτώσεις δραματικές διαστάσεις, σας ενημερώνουμε για τα δικαιώματά σας, σε περίπτωση που σας ζητείται η μετατροπή βασικών όρων της εργασιακής σας σχέσης, όπως περικοπή ωρών ή ημερών εργασίας με αντίστοιχη ή μεγαλύτερη περικοπή αποδοχών.

Αυτές οι «ατομικές συμφωνίες», που επιβάλλονται από τον εργοδότη, έχουν εξαιρετικά δυσμενή αποτελέσματα για τον εργαζόμενο, αφού ουσιαστικά μετατρέπουν τη μόνιμη, αορίστου χρόνου απασχόληση σε μερική ή σε «εκ περιτροπής» εργασία και οδηγούν στην απώλεια κατοχυρωμένων εργασιακών, ασφαλιστικών και συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων.

Εκτός των ανωτέρω, το βασικό χαρακτηριστικό των περισσότερων «ατομικών συμφωνιών» είναι ότι δεν αναφέρεται ρητά η ημερομηνία λήξης τους και αυτοδίκαιης και χωρίς άλλους όρους επαναφοράς στο πρότερο καθεστώς της εργασιακής σχέσης.

Συνεπώς οι εργαζόμενοι που κάτω από πιέσεις και με την απειλή της απόλυσης μετατρέπουν με «ατομική συμφωνία» την εργασιακή τους σχέση, βρίσκονται σε δεινή κατάσταση με απρόβλεπτες συνέπειες για το μέλλον.
Οι εργαζόμενοι πριν προχωρήσουν σε οποιαδήποτε ενέργεια, θα πρέπει να γνωρίζουν ότι η «ατομική συμφωνία» που τους «προτείνει» ο εργοδότης ενέχει τους εξής κινδύνους:

¨ Να μετατραπεί για πάντα η πλήρης απασχόληση σε μερική απασχόληση ή σε «εκ περιτροπής εργασία», με αποτέλεσμα να μειωθούν οι μηνιαίες αποδοχές, τα δώρα (Πάσχα - Χριστουγέννων), το επίδομα αδείας, η άδεια και σε περίπτωση απόλυσης να αποζημιώνονται με τον αντίστοιχο μειωμένο μισθό.
¨ Να χάσουν την αποζημίωση και τα δικαιώματα που απορρέουν από αυτή, αφού έχει εμφανιστεί το φαινόμενο ο εργοδότης, πρώτα να βάζει τον εργαζόμενο εκβιαστικά να υπογράφει οικιοθελή αποχώρηση και μετά να υπογράφει νέα ατομική σύμβαση εργασίας με νέα ημερομηνία πρόσληψης.
¨ Να ασφαλίζονται για λιγότερες μέρες το μήνα.
¨ Να ζημιωθούν στον υπολογισμό της σύνταξης εφόσον θα ασφαλίζονται σε μικρότερη ασφαλιστική κλάση.
¨ Να μετατρέψουν μόνιμα τον ημερήσιο ή μηνιαίο μισθό, σε ωρομίσθιο.
¨ Να χαθεί η αμοιβή της υπερεργασίας καθώς και της υπερωρίας.

Καλούμε τους συναδέλφους, πριν από κάθε «συμφωνία» μετατροπής της εργασιακής σχέσης, που τυχόν τους προταθεί από την εργοδοτική πλευρά, να επικοινωνούν με το Σύλλογό μας., ώστε να αποφεύγουν μόνιμη μετατροπή της εργασιακής τους σχέσης και ως εκ τούτου μόνιμης βλάβης των θεμελιωδών εργασιακών τους δικαιωμάτων.

Συναδελφικά,


Για το Δ.Σ. ΠΕΕΚΕΚ

Παναγιώτης Κυριακούλιας Ζωή Αλμπάνη
Πρόεδρος Γενικός Γραμματέας

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Επισκέψεις