Πέμπτη, 15 Οκτωβρίου 2009

Η ΑΡΓΙΑ ΤΗΣ 28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΩΣ ΑΜΕΙΒΕΤΑΙ

Από το ΚΕΠΕΑ ΓΣΕΕ


Παρ΄ότι η 28η Οκτωβρίου είναι μία από τις 6 εξαιρέσιμες εορτές του έτους έχει όμως το χαρακτήρα της προαιρετικής αργίας κατά την οποία η απασχόληση των μισθωτών ανήκει στη διακριτική ευχέρεια του εργοδότη. Φέτος η 28η Οκτωβρίου συμπίπτει να είναι μέρα Κυριακή, οπότε παίρνει το χαρακτήρα της υποχρεωτικής αργίας και ισχύουν τα εξής:
Οι επιχειρήσεις που δεν θα λειτουργήσουν την Κυριακή 28η Οκτωβρίου υποχρεούνται να καταβάλλουν μόνο σε όσους αμείβονται με ημερομίσθιο, το συνήθως καταβαλλόμενο ημερομίσθιο τους, σύμφωνα με την απόφαση του Αρείου Πάγου (303/61), που δέχεται ότι το ημερομίσθιο της εξαιρετέας γιορτής οφείλετε και όταν η εορτή συμπίπτει με ημέρα Κυριακή.
Οι επιχειρήσεις που θα λειτουργήσουν την Κυριακή 28η Οκτωβρίου οφείλουν σε όσους απασχοληθούν τα εξής:
α) Σε όσους αμείβονται με ημερομίσθιο τόσα ωρομίσθια όσες και οι ώρες απασχόλησής τους και προσαύξηση 75% που θα υπολογισθεί στο νόμιμο ωρομίσθιο τους για όσες ώρες απασχοληθούν. Επιπλέον θα πρέπει να χορηγηθεί αναπληρωματική ημέρα ανάπαυσης (ρεπό).
β) Σε όσους αμείβονται με μηνιαίο μισθό οφείλετε προσαύξηση 75% που υπολογίζεται στο νόμιμο ωρομίσθιο τους, για όσες ώρες απασχοληθούν και αναπληρωματική ημέρα ανάπαυσης, είτε πρόκειται για επιχειρήσεις που υπάγονται στις διατάξεις περί υποχρεωτικής αναπαύσεως την Κυριακή είτε για επιχειρήσεις που δεν υπάγονται στις διατάξεις αυτές. Ζήτημα καταβολής και αμοιβής ίσης με όσα ωρομίσθια πραγματοποιήσουν γεννάται μόνο όταν δεν χορηγηθεί αναπληρωματική ημέρα ανάπαυσης.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Επισκέψεις