Τετάρτη, 16 Σεπτεμβρίου 2009

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΙΝΕ ΓΣΕΕ: Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ Η ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 2009
Δοόθηκε στη δημοσιότητα η ετήσια έκθεση του ΙΝΕ/ΓΣΕΕ για την “Ελληνική Οικονομία & Απασχόληση και η εναλλακτική πρόταση της ΓΣΕΕ”.

Τα αναλυτικά στοιχεία καθώς και η πρόταση της ΓΣΕΕ για την έξοδο από την κρίση και τα αδιέξοδα της ελληνικής οικονομικής πολιτικής προς όφελος των εργαζομένων, της κοινωνίας και της οικονομίας παρατίθενται στην έκθεση (η οποία έχει αναρτηθεί στο site του ΙΝΕ/ΓΣΕΕ: www.inegsee.gr )

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Επισκέψεις