Τρίτη, 19 Μαΐου 2009

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΜΚΑ


Ξεκίνησε τον Απρίλιο του 2009 η χορήγηση Αριθμού Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (Α.Μ.Κ.Α.), που από εδώ και στο εξής θα είναι η ταυτότητα όλων των ασφαλισμένων (άμεσα ή έμμεσα) για τις συναλλαγές που αφορούν εργασία, ασφάλιση, παροχές ασφαλιστικών ταμείων κλπ.


Η Κοινή Υπουργική Απόφαση που καθορίζει τις σχετικές διαδικασίας είναι η ΚΥΑ 7791/245/Φ80321/30-3-09 (ΦΕΚ 596/Β’ /1-4-09). Την ΚΥΑ αυτή, αλλά και την κατάσταση με τα γραφεία ΑΜΚΑ που λειτουργούν μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του ΙΚΑ http://www.ika.gr/gr/infopages/memos/EG_28_2009.pdf


Επειδή η προθεσμία απόκτησης ΑΜΚΑ λήγει στις 30 Ιουνίου 2009, σας ενημερώνουμε για τις σχετικές διαδικασίες, προκειμένου να τακτοποιηθείτε στο Εθνικό Μητρώο ΑΜΚΑ.
Υπόχρεοι απόκτησης ΑΜΚΑ είναι όλοι οι ασφαλισμένοι (άμεσα ή έμμεσα) και οι συνταξιούχοι, καθώς επίσης και κάθε πρόσωπο που εργάζεται ή πρόκειται να αναλάβει εργασία εντός των ορίων της χώρας.


Επειδή τα Ασφαλιστικά Ταμεία έχουν δώσει τους καταλόγους των ασφαλισμένων, και πολλοί από εμάς έχουμε ήδη ΑΜΚΑ, αυτό μπορούμε να το διαπιστώσουμε στην ιστοσελίδα http://www.amka.gr/ ή σε ένα ΚΕΠ, ή στα γραφεία ΑΜΚΑ. Σε αυτή την περίπτωση θα παραλάβουμε ταχυδρομικά την κάρτα ΑΜΚΑ.


Εάν διαπιστώσουμε ότι δεν έχουμε ΑΜΚΑ, μπορούμε να πάμε σε ένα ΚΕΠ ή σε ένα γραφείο ΑΜΚΑ και να ζητήσουμε την εγγραφή μας στο Μητρώο και την απόδοση ΑΜΚΑ.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά:


- Για Έλληνες υπηκόους: Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή δελτίο ελληνικής στρατιωτικής ταυτότητας.


Για ανήλικα άτομα που δε διαθέτουν αστυνομική ταυτότητα, δηλαδή δεν έχουν συμπληρώσει το 12ο έτος της ηλικίας τους, απαιτείται η προσκόμιση πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης από το γονέα ή το νόμιμο εκπρόσωπό του.


- Για ξένους υπηκόους: Δελτίο ταυτότητας ομογενούς ή δελτίο ταυτότητας (αντίστοιχο της ελληνικής) ή πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης επίσημα μεταφρασμένο στα ελληνικά, όταν δεν υπάρχει δελτίο ταυτότητας ή διαβατήριο.


Για ανήλικα άτομα που γεννήθηκαν στην Ελλάδα αρκεί η ληξιαρχική πράξη γέννησης.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο ΑΜΚΑ είναι μοναδικός για κάθε ασφαλισμένο. Πρέπει να αναζητήσετε ΑΜΚΑ για κάθε προστατευόμενο μέλος ξεχωριστά.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Επισκέψεις