Πέμπτη, 28 Μαΐου 2009

Υπ. Απασχόλησης: Εως 23/6 οι αιτήσεις για εγγραφή σε βρεφονηπιακούς σταθμούς


Με απόφαση της Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας ξεκίνησε, 26 Μαΐου και θα διαρκέσει έως και τις 23 Ιουνίου 2009, η υποβολή των αιτήσεων των εργαζόμενων μητέρων που επιθυμούν να εγγράψουν τα παιδιά τους σε Βρεφονηπιακούς-Παιδικούς Σταθμούς, σε Βρεφονηπιακούς Σταθμούς Ολοκληρωμένης Φροντίδας, σε Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης παιδιών και παιδιών με αναπηρία, στο πλαίσιο του έργου «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής».
Οι αιτήσεις υποβάλλονται στα Κέντρα Διανομής του Οργανισμού Εργατικής Εστίας στο νομό κατοικίας των ενδιαφερόμενων.

Το έργο «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής», απευθύνεται σε μητέρες παιδιών οι οποίες:

Έχουν την ελληνική υπηκοότητα ή την υπηκοότητα κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή είναι Ελληνίδες Ομογενείς ή είναι αλλοδαπές από τρίτες χώρες και διαμένουν νόμιμα στην Ελλάδα.

Εργάζονται στην Ελλάδα ως μισθωτές ή αυτοαπασχολούμενες ή αυτοαπασχολούμενες στον πρωτογενή τομέα. Εξαιρούνται οι μόνιμοι ή αορίστου χρόνου υπάλληλοι Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α. (α΄και β΄βαθμού).

Συμμετέχουν σε Ενεργητικές Πολιτικές Απασχόλησης (ΕΠΑ: Πρόγραμμα Νέων Θέσεων Εργασίας, Πρόγραμμα Νέων Ελεύθερων Επαγγελματιών, Πρόγραμμα Απόκτησης Εργασιακής Εμπειρίας – Stage, Πρόγραμμα Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης).
Είναι άνεργες που διαθέτουν δελτίο ανεργίας, το οποίο είχε εκδοθεί και ήταν σε ισχύ το αργότερο μέχρι τις 9/3/2009 και αντίγραφο βεβαίωσης εξατομικευμένης προσέγγισης από τις Υπηρεσίες του Ο.Α.Ε.Δ.

Είναι άνεργες που λαμβάνουν ή έχουν λάβει τακτικό επίδομα ανεργίας από τον Ο.Α.Ε.Δ. οποιαδήποτε χρονική περίοδο κατά το διάστημα 9/4/2007 -9/4/2009.

Εξαίρεση αποτελούν οι μητέρες που ενδιαφέρονται να εγγράψουν τα παιδιά τους σε ΚΔΑΠ - ΜΕΑ:
Δικαίωμα υποβολής Αίτησης για την κατηγορία αυτή έχουν όλες οι μητέρες, ανεξαρτήτως εργασιακής, κοινωνικοοικονομικής ή άλλης κατάστασης.
Η επιλογή των ωφελούμενων μητέρων θα γίνει με σύστημα μοριοδότησης, βάσει κριτηρίων που σχετίζονται με το οικογενειακό εισόδημα, την κατάσταση απασχόλησης και εργασιακής σχέσης και την οικογενειακή κατάσταση.

Υπεύθυνος για την υλοποίηση του Προγράμματος είναι ο Οργανισμός Εργατικής Εστίας, ο οποίος επέλεξε τους Σταθμούς και τους δημοσιεύει σε πίνακα ανά Νομό και Δήμο, στα Κέντρα Διανομής Αττικής και Περιφέρειας του Οργανισμού, καθώς και ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα www.oee.gr.

Από τον πίνακα αυτό οι μητέρες θα επιλέξουν έως και πέντε (5) Σταθμούς ή Κέντρα στα οποία επιθυμούν να εγγράψουν τα παιδιά τους.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενες μπορούν να απευθύνονται στο Οργανισμό Εργατικής Εστίας. (Τηλ: 210-3211660, Fax: 210-3211070, Ε-mail:sidonismou@oee.gr)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Επισκέψεις