Τρίτη, 1 Νοεμβρίου 2011

Ποιοί χρόνοι ασφάλισης αναγνωρίζονται μέχρι τις 31-12-2010 & ποιοί πλασματικοί χρόνοι αναγνωρίζονται από 1-1-2011

ΧΡΟΝΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΥ ΣΥΝΥΠΟΛΟΓΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΘΕΜΕΛΙΩΝΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΜΕΧΡΙ 31-12-2010  (άρθρο 40 του ν.2084/92). 


• Χρόνος Ασθένειας υπολογίζεται για τη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος μέχρι 200 ημέρες την τελευταία δεκαετία πριν από την υποβολή της αίτησης συνταξιοδότησης.

• Χρόνος Ανεργίας υπολογίζεται για τη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος μέχρι 200 ημέρες την τελευταία δεκαετία πριν από την υποβολή της αίτησης συνταξιοδότησης.

• Χρόνος γονικής άδειας ανατροφής παιδιών αναγνωρίζεται με εξαγορά έπειτα από αίτηση στου ασφαλισμένου και λαμβάνονται υπ όψιν τόσο για τη θεμελίωση όσο για την προσαύξηση της σύνταξης

• Χρόνος εκπαιδευτικής άδειας άνευ αποδοχών αναγνωρίζεται με εξαγορά έπειτα από αίτηση στου ασφαλισμένου και λαμβάνονται υπ όψιν τόσο για τη θεμελίωση όσο για την προσαύξηση της σύνταξης.

• Χρόνος αναπηρίας. Ο χρόνος δηλαδή που ο ασφαλισμένος έλαβε σύνταξη αναπηρίας συνυπολογίζεται για τη συμπλήρωση ελάχιστων προϋποθέσεων που απαιτούνται για τη συνταξιοδότηση λόγω γήρατος (πλήρη).

• Χρόνος προαιρετικής ασφάλισης.ΧΡΟΝΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΥ ΣΥΝΥΠΟΛΟΓΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΘΕΜΕΛΙΩΝΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΠΟ 1-1-2011 (παρ.18 του άρθρου 10 του ν.3863/2010).

• Αναγνώριση χρόνου επιδότησης λόγω ασθένειας μέχρι 300 ημέρες , ανεξάρτητα από το χρόνο που ο ασφαλισμένος επιδοτήθηκε. Συνυπολογίζεται μόνο για τη θεμελίωση του συνταξιοδοτικού δικαιώματος.

• Αναγνώριση χρόνου επιδότησης λόγω τακτικής ανεργίας μέχρι 300 ημέρες, ανεξάρτητα από το χρόνο που ο σφαλισμένος επιδοτήθηκε. Συνυπολογίζεται μόνο για τη θεμελίωση του συνταξιοδοτικού δικαιώματος.

• Αναγνώριση χρόνου απουσίας λόγω κύησης και λοχείας. Ο χρόνος αυτός δεν μπορεί να υπερβαίνει το χρόνο που προβλέπεται κάθε φορά από την ΕΓΣΣΕ. Συνυπολογίζεται μόνο για τη θεμελίωση του συνταξιοδοτικού δικαιώματος και όχι για προσαύξηση.

• Αναγνώριση χρόνου παιδιών ο χρόνος αυτός υπολογίζεται τόσο για θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος όσο και για προσαύξηση του ποσού της σύνταξης και είναι 1 χρόνος για το πρώτο παιδί,2 χρόνια για το δεύτερο παιδί και 2 χρόνια για το τρίτο παιδί.

• Χρόνος σπουδών σε ανώτερες ή ανώτατες σχολές ημεδαπής ή της αλλοδαπής, μέσες επαγγελματικές σχολές κλπ. Ο χρόνος αυτός είναι για θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος αλλά και για προσαύξηση του ποσού της σύνταξης.

• Αναγνώριση κενών διαστημάτων μετά την υπαγωγή για πρώτη φορά στην ασφάλιση (μη επιδοτούμενη ανεργία). Ο χρόνος αυτός χρησιμοποιείται για θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος αλλά και για προσαύξηση του ποσού της σύνταξης.

• Αναγνώριση χρόνου απεργίας.

• Αναγνώριση χρόνου μαθητείας (stage).

• Χρόνος εκπαιδευτικής άδειας άνευ αποδοχών αναγνωρίζεται με εξαγορά έπειτα από αίτηση στου ασφαλισμένου και λαμβάνονται υπ όψιν τόσο για τη θεμελίωση όσο για την προσαύξηση της σύνταξης

• Χρόνος γονικής άδειας ανατροφής παιδιών αναγνωρίζεται με εξαγορά έπειτα από αίτηση στου ασφαλισμένου και λαμβάνονται υπ όψιν τόσο για τη θεμελίωση όσο για την προσαύξηση της σύνταξηςΗ απάντηση στο ερώτημα έγινε με βάση τις νομοθετικές ρυθμίσεις που ίσχυαν μέχρι την ημερομηνία καταχώρησης (21-10-2011).

Πιθανή τροποποίηση που μπορεί να έγινε μετά την παραπάνω ημερομηνία δεν έχει συμπεριληφθεί.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Επισκέψεις