Τρίτη, 28 Σεπτεμβρίου 2010

Οικογενειακό επίδομα ΟΑΕΔ έτους 2010

Για την εγκύκλιο και τα δικαιολογητικά καταβολής του οικογενειακού επιδόματος από τον ΟΑΕΔ, πατείστε στους παρακάτω συνδέσμους.Γενικές πληροφορίες για το οικογειακό επίδομα ΟΑΕΔ


  Χορηγείται για ανήλικα παιδιά ή παιδιά ηλικίας μέχρι 22 ετών που σπουδάζουν ή και μεγαλύτερης ηλικίας αν είναι ανίκανα για εργασία, εφόσον είναι άγαμα και διαμένουν στην Ελλάδα ή σε χώρα μέλος της ΕΕ.Δικαιούχοι είναι εργαζόμενοι γονείς, ασφαλισμένοι στο ΙΚΑ, που δεν λαμβάνουν από τον εργοδότη τους επίδομα τέκνων μεγαλύτερο του οικογενειακού επιδόματος του ΟΑΕΔ (ΔΛΟΕΜ). Το επίδομα λαμβάνει μόνον ο ένας γονιός.

Οι δικαιούχοι γονείς πρέπει να εμφανίζουν κατά το ημερολογιακό έτος που προηγείται της αίτησης, τουλάχιστον 50 ημέρες εργασίας (ένσημα) ή δίμηνη τακτική επιδότηση ανεργίας ή δίμηνη συνεχή ανικανότητα για εργασία.

Οικογενειακό επίδομα λαμβάνουν και όσοι συντηρούν αδέλφια τους, εφόσον δεν υπάρχει γονιός, που να πληρεί τις προϋποθέσεις επιδότησης ή κηδεμόνες που έχουν την επιμέλεια παιδιών.
Δικαιούχοι είναι επίσης, μητέρες που δεν εργάζονται, εάν έχουν σύζυγο που υπηρετεί τη στρατιωτική του θητεία (βεβαιώνεται από τη Στρατιωτική Μονάδα) ή σύζυγο φυλακισμένο (βεβαίωση σωφρονιστικού καταστήματος).

Οικογενειακό επίδομα λαμβάνουν και οι αλλοδαποί ασφαλισμένοι, εφόσον τα παιδιά τους διαμένουν στην Ελλάδα.

ΥΨΟΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ
ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2010
Αριθμός τέκνων
Ετήσιο Ποσό σε ευρώ
1
98,64*
2
295,80*
3
665,64
4
808,56
5
944,16
6
1.079,76
7
1.215,36
8
1.350,84
9
1.486,44
10
1.622,04
11
1.757,64
12
1.893,24
13
2.028,72
14
2.164,32


Αν το παιδί για το οποίο ο γονιός δικαιούται επιδόματος, είναι το τρίτο παιδί, το ετήσιο επίδομα προσαυξάνεται κατά 35,16 ευρώ.

Για κάθε παιδί πέρα από τα τέσσερα προστίθεται το ποσό των 11,298 € το μήνα. Προσαύξηση στο επίδομα 44,04 ευρώ ετησίως λαμβάνουν οι δικαιούχοι εφόσον το παιδί είναι ορφανό και από τους δύο γονείς, ανάπηρο, ή εκτός γάμου-μη αναγνωρισμένο, ή αν ο ένας γονιός υπηρετεί στις Ένοπλες Δυνάμεις.

ΓΕΝΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Προσκομίζονται από τον εργοδότη ή υποβάλλονται δια του ταχυδρομείου ή μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών. 

  • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, για το επίδομα τρίτου παιδιού(την πρώτη φορά).

  • Βεβαίωση εργοδότη ή επίδειξη βιβλιαρίου ενσήμων (για οικοδόμους)

  • Ατομικό και οικογενειακό βιβλιάριο ασθενείας παιδιών-προστατευόμενων μελών (θεωρημένο από το ΙΚΑ).

  • Επίσης, βιβλιάριο ασθενείας συζύγου αν ανήκει σε Ταμείο Ασφάλισης εκτός ΙΚΑ.

  • Κοινή δήλωση συζύγων, όταν και οι δυο είναι δικαιούχοι.

  • Αριθμός λογαριασμού στην Εθνική Τράπεζα

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Επισκέψεις