Σάββατο, 3 Ιουλίου 2010

ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ


Δόθηκε στη δημοσιότητα, το νομοσχέδιο του Υπουργείου Παιδείας για την Ανάπτυξη της Διά Βίου Μάθησης, που  ρυθμίζει όλα τα θέματα που αφορούν τη διά βίου μάθηση και κυρίως το χώρο που βρίσκεται έξω από τα όρια του τυπικού εκπαιδευτικού συστήματος, ιδιαίτερα τη μεταδευτεροβάθμια εκπαίδευση, όπως είναι η αρχική επαγγελματική κατάρτιση, η συνεχιζόμενη επαγγελματική κατάρτιση, η τυπική και η γενική εκπαίδευση ενηλίκων. Σκοπός του νομοσχεδίου, να καθορίσει με βάση τις αρχές και τους στόχους της δημόσιας πολιτικής δια βίου μάθησης στην Ελλάδα, τα εργαλεία (θεσμικά, διοικητικά, οικονομικά) που συντελούν στην ανάπτυξή της.

Για το πλήρες κείμενο του νομοσχεδίου πατείστε ΕΔΩ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Επισκέψεις