Πέμπτη, 12 Ιουνίου 2008

ΟΙ ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΣΤΟΥΣ ΜΙΣΘΟΥΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΚΕΚ ΚΑΙ ΙΕΚΣυναδέλφισσες και Συνάδελφοι,

Εκδόθηκε από τον ΟΜΕΔ - Οργανισμό Μεσολάβησης και Διαιτησίας η υπ. αριθμ. 11/2008 Διατητική Απόφαση (Δ.Α), η οποία αφορά τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στις επιχειρήσεις Παροχής Υπηρεσιών.


Στη παραπάνω συλλογική ρύθμιση, υπάγονται τόσο οι εργαζόμενοι στα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ) όσο και στα ιδιωτικά ΙΕΚ, καθώς στην Δ.Α. υπάγονται και οι αντίστοιχοι εργοδοτικοί φορείς: ΕΛΣΕΚΕΚ (για τα ΚΕΚ) και η ΠΕΙΕΕΚ (για τα ΙΕΚ).

Από πλευράς εργαζομένων, στη Δ.Α. υπάγεται η Ομοσπονδία Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ελλάδος, της οποίας το Σωματείο μας, είναι μέλος.

Οι ειδικότητες που καλύπτει η ΔΑ είναι:

α. Γραµµατείς – Υπάλληλοι Γραφείου
β. Λογιστές – Βοηθοί Λογιστών
γ. Βοηθητικό – τεχνικό προσωπικό (προσωπικό καθαριότητας – εισπράκτορες – αποθηκάριοι – κλητήρες – διανοµείς)
δ. Προσωπικό φύλαξης (φύλακες, νυκτοφύλακες, θυρωροί)
ε. Προσωπικό πληροφορικής (χειριστές-τριες, προγραµµατιστές-στριες, αναλυτές-τριες, τεχνικοί Η/Υ και λοιπές ειδικότητες λειτουργικής
υποστήριξης Η/Υ).
στ. Οδηγοί φορτηγών, επιβατηγών κ.λ.π. αυτοκινήτων

Η Δ.Α. έχει διετή διάρκεια (2008 και 2009) και οι αυξήσεις που χορηγεί είναι οι εξής:

α) από 1.1.2008, 3,5%

β) από 1.9.2008, 3,2%

γ) από 1.1.2009, 2,5%

δ) από 1.9.2009, 4,0%


Το συνολικό ποσοστό αύξησης ανέρχεται σε 13,2% για τη διετία 2008-2009.


Τα μέλη της ΠΕΕΚΕΚ μπορούν να πληροφορηθούν για το κείμενο της Δ.Α. καθώς και για τους πίνακες αποδοχών, απο την ιστοσελίδα της Ομοσπονδίας Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ελλάδος (www.oiye.gr) στην ενότητα: "Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας - Μισθολόγια"

Τα μέλη μας μπορούν επίσης να επικοινωνούν με την Ομοσπονδία (τηλ. 210-5239766) ή το Προεδρείο της ΠΕΕΚΕΚ, για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία ή διευκρίνηση.

Στόχος του Συλλόγου μας, παραμένει για το επόμενο διάστημα η υπογραφή ξεχωριστής συλλογικής σύμβασης εργασίας για τον κλάδο μας με τις αντίστοιχες εργοδοτικές οργανώσεις.Συναδελφικά


ΤΟ Δ.Σ. της ΠΕΕΚΕΚ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Επισκέψεις