Τρίτη, 8 Απριλίου 2008

«Ευελιξία και ασφάλεια (“flexicurity”): Μύθοι και πραγματικότητες»

Κύκλος διαλέξεων & συζητήσεων
του Ινστιτούτου Εργασίας της ΓΣΕΕ σε επίκαιρα θέματα

«Ευελιξία και ασφάλεια (“flexicurity”): Μύθοι και πραγματικότητες»


Τρίτη 15 Απριλίου 2008, ώρα 6μ.μ.

Αμφιθέατρο ΓΣΕΕ - Εισήγηση : Γιάννης Κουζής

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Επισκέψεις