Δευτέρα, 11 Φεβρουαρίου 2013

Ημερίδα για τη διά βίου μάθηση στον Πύργο

Ο Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) σε συνεργασία με την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας διοργανώνει την Παρασκευή, 8 Φεβρουαρίου 2013 στον Πύργο ημερίδα ενημέρωσης με θέμα το έργο:

«Καινοτόμος στρατηγική ευαισθητοποίησης για τη Διά Βίου Μάθηση στην Ελλάδα - INSTALL Innovative Strategy for raising Awareness of LLL in Greece»

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα του αμφιθεάτρου Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας, κατά τις ώρες 10.00-13.30.

Φορείς διοίκησης και παροχής υπηρεσιών διά βίου μάθησης, κοινωνικοί φορείς, μαθητές, σπουδαστές, εκπαιδευόμενοι και ενήλικοι καταρτιζόμενοι, γονείς και κάθε κατηγορία εκπαιδευτικού προσωπικού θα έχουν την ευκαιρία να ενημερωθούν σχετικά με το έργο «Καινοτόμος στρατηγική ευαισθητοποίησης για τη Διά Βίου Μάθηση στην Ελλάδα» που υλοποιείται από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας (Συντονιστής Εταίρος), τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) και το Τ.Ε.Ι. Πατρών στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος για τη Διά Βίου Μάθηση.


Περισσότερες πληροφορίες:

Κωνσταντίνος Παπαευσταθίου, Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., τηλ. 210 2709141, e-mail: kpapaef@eoppep.gr

Χρήστος Δεσινιώτης, Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., τηλ. 210 2709024, e-mail: christos.desiniotis@eoppep.gr

Κων/να Παπαγιάννη , ΠΔΕ, τηλ. 2613 630641

 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Επισκέψεις