Δευτέρα, 11 Οκτωβρίου 2010

ΧΡΟΝΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΟΡΙΑ ΗΛΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΙΚΑ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΙΚΑ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ ΠΡΙΝ ΤΟ 1993
           Οι ασφαλισμένοι στο ΙΚΑ δικαιούνται πλήρη ή μειωμένη σύνταξη όταν έχουν ορισμένο χρόνο ασφάλισης και το απαιτούμενο όριο ηλικίας.     
Πλήρη σύνταξη, νοούνται οι συντάξεις που αναλογούν στις ασφαλιστικές εισφορές και το συνολικό χρόνο ασφάλισης.

Μειωμένη σύνταξη, νοούνται οι πρόωρες συντάξεις με μικρότερα όρια ηλικίας και είναι μειωμένες κατά 0,5% για κάθε 1μήνα ή 6% για κάθε 1έτος που υπολείπεται από τα όρια ηλικίας της πλήρους σύνταξης.

Για την μειωμένη σύνταξη, επιπλέον απαιτείται ασφαλιστικός δεσμός, δηλαδή τουλάχιστο από 100 ημέρες ασφάλισης το χρόνο, τα τελευταία 5 έτη πριν από την συνταξιοδότηση.  
         

ΓΕΝΙΚΑ ΟΡΙΑ:

1)  Με 15 χρόνια ή 4.500  ημέρες ασφάλισης.

Πλήρη:
Για  άνδρες ηλικία 65 ετών.
Για τις γυναίκες αντί του 60ου έτος που ισχύει σήμερα, από το 2011 και κάθε χρόνο θα προστίθεται επιπλέον 1 έτος μέχρι την συμπλήρωση του 65ο έτος.
Έτος συμπλήρωσης
Ημέρες ασφάλισης
Όριο ηλικίας
2010
    4.500
   60
2011
    4.500
   61
2012
    4.500
   62
2013
    4.500
   63
2014
    4.500
   64
2015
    4.500
   65

  
Δηλαδή, όσες θα είναι 60 ετών το 2011  θα δικαιούνται σύνταξη σε ηλικία 61 ετών. Όσες θα είναι 60 ετών το 2012 θα δικαιούνται σύνταξη στην ηλικία 62 ετών κ.ο.κ..

Μειωμένη:
Για  άνδρες ηλικία 60 ετών.
Για τις γυναίκες αντί του 55ου έτος που ισχύει σήμερα, από το 2011 και κάθε χρόνο θα προστίθεται επιπλέον 1 έτος μέχρι την συμπλήρωση του 60ο έτος.

Έτος συμπλήρωσης
Ημέρες ασφάλισης
Όριο ηλικίας
2010
    4.500
   55
2011
    4.500
   56
2012
    4.500
   57
2013
    4.500
   58
2014
    4.500
   59
2015
    4.500
   60


Δηλαδή, όσες θα είναι 55 ετών το 2011  θα δικαιούνται μειωμένη σύνταξη στην ηλικία 56 ετών, όσες θα είναι 55 ετών το 2012 θα δικαιούνται μειωμένη σύνταξη στην ηλικία 57 ετών κ.ο.κ..


2) Με 10.000 ημέρες ασφάλισης

Για τους άνδρες ηλικίας 62 ετών & 10.000 ημέρες ασφάλισης  από το 2011 ανακαθορίζεται στο 63ο έτος και κάθε επόμενο έτος προστίθενται 6 μήνες μέχρι τη συμπλήρωση του 65ου έτος.

Έτος συμπλήρωσης
 Ημέρες ασφάλισης
Όριο ηλικίας
   2.010
    10.000
   62
   2.011
    10.000
   63
   2.012
    10.000
   63,5
   2.013
    10.000
   64
   2.014
    10.000
   64,5
   2.015
    10.000
   65


Για τις γυναίκες, ηλικίας 57ο ετών & 10.000 ημέρες  που ισχύει σήμερα, το 2011 προστίθεται 1 χρόνος και στο εξής από 6 μήνες το χρόνο και μέχρι την συμπλήρωση του 60ου έτους, καθώς και 400 ημέρες ασφάλιση για κάθε έτος και μέχρι τις 12.000 ημέρες.
    
Έτος συμπλήρωσης
Ημέρες ασφάλισης
Όριο ηλικίας
 για πλήρη
Όριο ηλικίας
για μειωμένη
   2.010
     10.000
   57
   55
   2.011
     10.400
   58
   56
   2.012
     10.800
   58,5
   56,5
   2.013
     11.200
   59
   57
   2.014
     11.800
   59,5
   57,5
   2.015
     12.000
   60
  


Κατοχύρωση:

Τα όρια ηλικίας καθορίζονται από το έτος που συμπληρώνονται οι 10.000 ημέρες ασφάλισης.
Δηλαδή όσοι και όσες το 2010 συμπληρώνουν 10.000 ημέρες ασφάλισης, κατοχυρώνουν οι άνδρες το 62ο έτος και οι γυναίκες το 57ο έτος για πλήρη ή το 55ο έτος για μειωμένη.
Όσοι και όσες συμπληρώνουν τις 10.000 ημέρες το 2011, οι άνδρες κατοχυρώνουν το 63ο έτος και οι γυναίκες το 58ο έτος για πλήρη ή το 56ο έτος για μειωμένη, οι γυναίκες όμως για να συνταξιοδοτηθούν θα απαιτούνται και επιπλέον 400 ημέρες.   
Όσοι και όσες συμπληρώνουν τις 10.000 ημέρες το 2012, κατοχυρώνουν οι άνδρες το 63,5ο έτος και οι γυναίκες το 58,5ο έτος για πλήρη ή  το 56,5ο έτος για μειωμένη, οι γυναίκες όμως για να συνταξιοδοτηθούν θα απαιτούνται και επιπλέον 800 ημέρες κ.ο.κ..   
  

3)  Με 10.500 ημέρες ασφάλισης (35ετία)  

Με 10.500 ημέρες ασφάλισης & ηλικία 58 ετών. Από το 2011 ο χρόνος αυτός αναπροσαρμόζεται στις 12.000 ημέρες (300 ημέρες ανά έτος) και η ηλικία σταδιακά αυξάνεται στο 60ο έτος.

Έτος συμπλήρωσης
Ημέρες ασφάλισης
Όριο ηλικίας
   2.010
   10.500
   58
   2.011
   10.800
   58
   2.012
   11.100
   59
   2.013
   11.400
   60
   2.014
   11.700
   60
   2.015
   12.000
   60


Κατοχύρωση:

 Τα όρια ηλικίας καθορίζονται από το έτος που συμπληρώνονται οι 10.500 ημέρες ασφάλισης.
Δηλαδή όσοι συμπληρώνουν 10.500 ημέρες ασφάλισης το 2010,  κατοχυρώνουν  την ηλικία 58 ετών. 
Όσοι θα συμπληρώσουν 10.500 ημέρες ασφάλισης το 2011,  κατοχυρώνουν την ηλικία 58 ετών, όμως θα απαιτούνται επιπλέον 300 ημέρες ασφάλισης κ.ο.κ.

4)     Με 11.100 ημέρες ασφάλισης (37ετία)

Με 11.100 ημέρες πραγματικής ασφάλισης, χωρίς όριο ηλικίας. Η διάταξη από το 2011 καταργείται.
          Κατοχύρωση:
          Όσοι ασφαλισμένοι συμπληρώνουν τις 11.100 ημέρες πραγματικής ασφάλισης έως 31.12.2010 δικαιούνται σύνταξη χωρίς όριο ηλικίας.


ΒΑΡΙΑ &ΑΝΘΥΓΙΕΙΝΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ :

1) Με 15 χρόνια:

Με 4.500 ημέρες ασφάλισης, από τι οποίες οι 3.600 να είναι σε βαριά επαγγέλματα και εξ αυτών οι 1.000 να έχουν πραγματοποιηθεί τα τελευταία  13 χρόνια.
Για  άνδρες ηλικία 60 ετών.
Για τις γυναίκες αντί του 55ου έτος που ισχύει σήμερα, από το 2011 και κάθε χρόνο θα προστίθεται επιπλέον 1 έτος μέχρι την συμπλήρωση του 60ο έτος.
Έτος συμπλήρωσης
Ημέρες ασφάλισης
Όριο ηλικίας
2010
    4.500
   55
2011
    4.500
   56
2012
    4.500
   57
2013
    4.500
   58
2014
    4.500
   59
2015
    4.500
   60


Κατοχύρωση:
Τα όρια ηλικίας εξαρτώνται από το έτος που συμπληρώνεται ο απαιτούμενος χρόνος ασφάλισης.
Δηλαδή όσες γυναίκες το 2010 έχουν συμπληρώσει 4.500 ( 3.600 βαρέα) θα δικαιούνται σύνταξη σε ηλικία 55 ετών. Όσες θα συμπληρώσουν το 2011 θα δικαιούνται σύνταξη σε ηλικία 56 ετών κ.ο.κ..

2)     Με 10.500 (35ετια).

Με 10.500 ημέρες ασφάλισης, από τις οποίες οι 7.500 ημέρες στα βαριά και ανθυγιεινά  επαγγέλματα & ηλικία 55 ετών για πλήρη σύνταξη και σε ηλικία 53 ετών για μειωμένη.

Από το 2011 το όριο ηλικίας ανακαθορίζεται στο 60ο έτος με προσθήκη 9 μήνες ανά έτος.    


Έτος συμπλήρωσης
Ημέρες ασφάλισης
Όριοηλικίας για πλήρη
Όριο ηλικίας για μειωμένη
   2.010
   10.500
  55
  53
   2.011
   10.500
  55  & 9 μήνες
  53  & 9 μήνες
   2.012
   10.500
  56  & 6 μήνες
  54  & 6 μήνες
   2.013
   10.500
  57  & 3μήνες
  55  & 3μήνες
   2.014
   10.500
  58
  56
   2.015
   10.500
  58  & 9μήνες
  56  & 9μήνες
   2.016
   10.500
  59  & 6 μήνες
  57  & 6 μήνες
   2.017
   10.500
  60
  58

Κατοχύρωση:

Τα όρια ηλικίας καθορίζονται από το έτος συμπλήρωσης των 10.500 ημερών ασφάλισης από τα οποία τα 7.500 στα ΒΑΡΕΑ.
 Δηλαδή  όσοι/ες συμπληρώνουν τις απαιτούμενες ημέρες ασφάλισης το 2010, δικαιούνται σύνταξη σε ηλικία 55 ετών για πλήρη και 53 ετών για μειωμένη.
Όσοι/ες συμπληρώνουν το 2011 θα δικαιούνται σύνταξη σε ηλικία 55& 9 μήνες για πλήρη ή 53&9 μήνες για μειωμένη κ.ο.κ..


ΑΝΗΛΙΚΑ ΤΕΚΝΑ:

Γυναίκες – μητέρες με ανήλικα παιδιά και 5.500 ημέρες ασφάλισης δικαιούνται πλήρη σύνταξη σε ηλικία 55 ετών και μειωμένη σε ηλικία 50 ετών.
Η διάταξη αυτή σταδιακά από το 2011 καταργείται.

Έτος συμπλήρωσης
Ημέρες ασφάλισης
Όριο ηλικίας
Για πλήρη
Όριο ηλικίας
Για μειωμένη
2010
    5.500
   55
   50
2011
    5.500
   57
   52
2012
    5.500
   60
   55
2013
    5.500
   65
   60


Κατοχύρωση:
Εδώ η κατοχύρωση γίνεται με διαφορετικό τρόπο. Εξαρτάτε από το έτος συμπλήρωσης των  5.500 ημερών ασφάλισης & ανήλικο παιδί.
         
Δηλαδή όσες γυναίκες έως το 2010 έχουν ανήλικο παιδί  και 5.500 ημέρες ασφάλισης δικαιούνται μειωμένη σύνταξη 50 ετών ή πλήρη 55 ετών.
  
Όσες συμπληρώνουν το 2011, θα δικαιούνται μειωμένη στην ηλικία των 52 ετών ή πλήρη στην ηλικία 57 ετών, κ.ο.κ..


ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ:

1) Δεύτερη σύνταξη:
Ασφαλισμένοι που ήδη παίρνουν σύνταξη από άλλο Ταμείο (πλην ΟΓΑ) δικαιούνται πλήρη σύνταξη με 6.000 ημέρες ασφάλισης σε ηλικία 65 ετών για άνδρες και 60 ετών για γυναίκες ή μειωμένη σύνταξη κατά 50% με 4.800 ημέρες ασφάλισης.
          Το όριο ηλικίας 60 ετών που απαιτείται για γυναίκες, από το 2011 και κάθε χρόνο αυξάνεται κατά ένα (1) έτος και μέχρι την συμπλήρωση του 65ου έτους.
         
2) Οικοδομικά - ΟΤΑ
          Με 4.500 ημέρες ασφάλισης, από τις οποίες οι 3.600 σε βαριές οικοδομικές  εργασίες ή στην καθαριότητα (ΟΤΑ) και από αυτές 1.000 την τελευταία 13ετία ή 4.500 ημέρες ασφάλισης όλες σε βαριές οικοδομικές εργασίες και από αυτές 500 την τελευταία 13ετία και όριο ηλικίας 58 ετών για τους άνδρες και 53 ετών για τις γυναίκες.

(3)  Μητέρες ή πατέρες με ανάπηρα τέκνα.
Με 7.500 ημέρες ασφάλισης και χωρίς όριο ηλικίας για έναν από τους δύο γονείς, με ανάπηρο τέκνο σε ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω.
4) Σύζυγοι αναπήρων.
Με 7.500 ημέρες ασφάλισης και χωρίς όριο ηλικίας με ανάπηρο/η σύζυγο σε ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω.

          5) Σύνταξη αναπηρίας.
Για ασφαλισμένους με ποσοστό αναπηρίας 50% και άνω από κοινή νόσο, με 4.500 ημέρες ασφάλισης ή 300 ημέρες ασφάλισης για ηλικίες κάτω των 21 ετών με προσθήκη 120 ημέρες το χρόνο άνω των 21 ετών ή 1.500 ημέρες ασφάλισης από τις οποίες 600 ημέρες τα τελευταία 5 χρόνια. 

         
ΕΞΑΓΟΡΑ ΠΛΑΣΜΑΤΙΚΩΝ ΧΡΟΝΩΝ.

          Από το 2011 δίνεται η δυνατότητα εξαγοράς πλασματικών χρόνων ασφάλισης όπως:
          α) ο  χρόνος αναγνώρισης στρατιωτικής υπηρεσίας
β) ο χρόνος γονικής άδειας
γ) ο χρόνος επιδότησης ασθένειας και ανεργίας (300+300)
δ) ο  χρόνου εκπαιδευτικής άδειας
ε) ο χρόνος σπουδών για απόκτηση πτυχίου
στ) ο χρόνος ανεργίας ( κενοί ανασφάλιστοι χρόνοι κατά τον εργάσιμο βίο).
ζ) ο χρόνος κύησης και λοχείας
η)  ο χρόνος απεργίας.
θ)  πλασματικός για κάθε παιδί
η) ο χρόνος μαθητείας (stage)

         
Για αναγνώριση πλασματικών χρόνων απαιτείται αίτηση έως 31/12/2013.
         

Προσοχή η αναγνώριση πλασματικών χρόνων θα πρέπει να γίνεται στοχευμένα καθώς ορισμένοι εξ αυτών χρόνοι, είναι χωρίς εξαγορά αλλά δεν υπολογίζονται στη σύνταξη, άλλοι κοστίζουν περισσότερο καθώς υπολογίζονται με τον συνολικό μισθό και άλλοι λιγότερο αφού υπολογίζονται με το κατώτατο βασικό ημερομίσθιο. 


ΣΕΠΤΕΜΒΡΗΣ 2010

     

Νικολάου  Κώστας

Μέλος
Διοικούσας Επιτροπής
ΚΕ.Π.Ε.Α./ΓΣΕΕ
nikolaou@kepea.gr 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Επισκέψεις