Σάββατο, 12 Νοεμβρίου 2011

NOMOΣ 4024/2011 " Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο − βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012−2015."

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Επισκέψεις