Πέμπτη, 10 Νοεμβρίου 2011

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΑΠΟΛΥΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

Πίνακας αποζημίωσης υπαλλήλων


Πίνακας σύμφωνα με τους  Ν.2112/1920, Ν.3198/1955 και τον νέο Νόμο 3863/2010ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
(στον ίδιο εργοδότη)
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ
(Τακτικές αποδοχές)
ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΜΕΤΑ
ΑΠΟ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Χρόνος
προειδοποίησης
Ποσόν
αποζημίωσης
1 έτος συμπληρωμένο 2 μηνών 1 μήνας 1 μηνός
2 έτη συμπληρωμένα 2 μηνών 2 μήνες 1 μηνός
3 έτη συμπληρωμένα 2 μηνών 2 μήνες 1 μηνός
4 έτη συμπληρωμένα 3 μηνών 2 μήνες 1 1/2 μηνών
5 έτη συμπληρωμένα 3 μηνών 3 μήνες 1 1/2 μηνών
6 έτη συμπληρωμένα
4 μηνών 3 μήνες 2 μηνών
7 έτη συμπληρωμένα 4 μηνών 3 μήνες 2 μηνών
8 έτη συμπληρωμένα 5 μηνών 3 μήνες 2 1/2 μηνών
9 έτη συμπληρωμένα 5 μηνών 3 μήνες 2 1/2 μηνών
10 έτη συμπληρωμένα 6 μηνών 4 μήνες 3 μηνών
11 έτη συμπληρωμένα 7 μηνών 4 μήνες 3 1/2 μηνών
12 έτη συμπληρωμένα 8 μηνών 4 μήνες 4 μηνών
13 έτη συμπληρωμένα 9 μηνών 4 μήνες 4 1/2 μηνών
14 έτη συμπληρωμένα 10 μηνών 4 μήνες 5 μηνών
15 έτη συμπληρωμένα 11 μηνών 5 μήνες 5 1/2 μηνών
16 έτη συμπληρωμένα 12 μηνών 5 μήνες 6 μηνών
17 έτη συμπληρωμένα 13 μηνών 5 μήνες 6 1/2 μηνών
18 έτη συμπληρωμένα 14 μηνών 5 μήνες 7 μηνών
19 έτη συμπληρωμένα 15 μηνών 5 μήνες 7 1/2 μηνών
20 έτη συμπληρωμένα 16 μηνών 6 μήνες 8 μηνών
21 έτη συμπληρωμένα 17 μηνών 6 μήνες 8 1/2 μηνών
22 έτη συμπληρωμένα 18 μηνών 6 μήνες 9 μηνών
23 έτη συμπληρωμένα 19 μηνών 6 μήνες 9 1/2 μηνών
24 έτη συμπληρωμένα 20 μηνών 6 μήνες 10 μηνών
25 έτη συμπληρωμένα 21 μηνών 6 μήνες 10 1/2 μηνών
26 έτη συμπληρωμένα 22 μηνών 6 μήνες 11 μηνών
27 έτη συμπληρωμένα 23 μηνών 6 μήνες 11 1/2 μηνών
28 έτη συμπληρωμένα 24 μηνών 6 μήνες 12 μηνών


Από το νόμο ορίζεται όπως και από τον παραπάνω πίνακα ότι για τους μισθωτούς που έχουν συμπληρώσει πάνω από 10 χρόνια υπηρεσία προστίθεται για κάθε έτος υπηρεσίας 1 μηνός αποδοχές μετά τους 6 μισθούς.  Πάντως σε καμιά περίπτωση η αποζημίωση δεν μπορεί να υπερβεί τις αποδοχές 2 ετών δηλαδή τους 24 μήνες.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Επισκέψεις