Δευτέρα, 7 Μαρτίου 2011

Συνταξιοδότηση μητέρων ανηλίκων τέκνων κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 10 παρ.17 περ. β του Ν. 3863/2010

Η εγκύκλιος του ΙΚΑ για την συνταξιοδότηση μητέρων ανηλίκων τέκνων κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 10 παρ.17 περ. β του Ν. 3863/2010

Πηγή http://www.ika.gr/

Δείτε ολοκληρη την Εγκύκλιο

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Επισκέψεις