Τετάρτη, 18 Αυγούστου 2010

ΣΕ ΔΡΑΜΑΤΙΚΑ ΥΨΗ Η ΕΠΙΣΗΜΗ ΚΑΤΑΓΓΕΓΡΑΜΕΝΗ ΑΝΕΡΓΙΑ ΣΤΟΝ ΟΑΕΔ: 570.000 Ο ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ ΤΟ ΜΗΝΑ ΙΟΥΛΙΟ

Παρά το γεγονός, ότι είμαστε σε καλοκαιρινή περίοδο, κατά την οποία παραδοσιακά τα ποσοστά ανεργίας θα έπρεπε να είναι χαμηλότερα, εν τούτοις τα στοιχεία που ανακοίνωσε  Ο.Α.Ε.Δ. για το μήνα Ιούλιο, πιστοποιούν δραματική αύξηση της επίσημης - καταγγεγραμένης ανεργίας  για 570.000 άτομα (η δε πραγματική ανεργία μπορεί και να υπερβαίνει τα 800.000 άτομα).
Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία που εξέδωσε ο Οργανισμός για το μήνα Ιούλιο 2010, η εικόνα είναι η εξής:
Στα 569.742 άτομα φθάνουν οι εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα του ΟΑΕΔ κατά το μήνα Ιούλιο. Ο αριθμός αυτός παρουσιάζει μικρή αύξηση κατά 0,52% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα.


Οι επιδοτούμενοι άνεργοι ανέρχονται σε 184.709 άτομα και εμφανίζονται αυξημένοι κατά 4,09% (7.266 άτομα) σε σχέση με τον Ιούνιο του 2010.

Οι αναγγελίες προσλήψεων ανήλθαν σε 92.996 και είναι μειωμένες κατά 20,91% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα. Οι απολύσεις (καταγγελίες συμβάσεων αορίστου χρόνου) έφθασαν τις 27.003, οι λήξεις συμβάσεων ορισμένου χρόνου τις 35.517 και οι οικειοθελείς αποχωρήσεις τις 29.417.

Μπορεί οι προσλήψεις να εμφανίζονται μειωμένες, ωστόσο μεγαλύτερη μείωση κατά 26,06% παρουσιάζει το άθροισμα των απολύσεων (καταγγελιών συμβάσεων αορίστου χρόνου), των λήξεων συμβάσεων ορισμένου χρόνου και των οικειοθελών αποχωρήσεων.

Κατά συνέπεια το ισοζύγιο των καθαρών ροών (προσλήψεις μείον απολύσεις και λήξεις και αποχωρήσεις) στην αγορά εργασίας είναι θετικό με 1.059 επιπλέον θέσεις εργασίας το μήνα Ιούλιο. Σημειώνεται ότι το συγκεκριμένο ισοζύγιο παραμένει θετικό για πέμπτο συνεχόμενο μήνα.

Το ίδιο μέγεθος τον Ιούλιο του 2009 ήταν αρνητικό με απώλεια 2.757 θέσεων εργασίας. Αντιστοίχως οι προσλήψεις τον Ιούλιο του 2010 σε σχέση με τον ίδιο μήνα του 2009 εμφανίζουν μείωση κατά 1,95%, οι απολύσεις και λήξεις συμβάσεων καταγράφουν αύξηση κατά 0,87% και οι οικειοθελείς αποχωρήσεις μείωση κατά 17,42%.

Ακολουθεί το αναλυτικό στατιστικό δελτίο του ΟΑΕΔ για την κίνηση της αγοράς εργασίας τον μήνα Ιούλιο του 2010.

Α. ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕΔ

Α.1 ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΟΙ ΑΝΕΡΓΟΙ
Το  σύνολο των επιδοτούμενων ανέργων (αφορά τον αριθμό των δικαιούχων που πληρώθηκαν εντός του αντίστοιχου μήνα) κατά τον μήνα Ιούλιο ανέρχεται σε 184.709 άτομα από τα οποία οι 181.859 (ποσοστό 98,46%) είναι κοινοί επιδοτούμενοι και οι 2.850 (ποσοστό 1,54%) είναι εποχικοί τουριστικών επαγγελμάτων. Το σύνολο του αριθμού των δικαιούχων που πληρώθηκαν και στο τέλος του μήνα συνεχίζουν να έχουν δικαίωμα επιδότησης ανέρχεται σε 156.367 άτομα.
Στο σύνολο της χώρας καταγράφηκε:
Αύξηση του συνόλου των επιδοτούμενων ανέργων (κοινοί επιδοτούμενοι και εποχικοί επιδοτούμενοι τουριστικών επαγγελμάτων) από τον προηγούμενο μήνα κατά 7.266 άτομα, με ποσοστιαία αύξηση 4,09%.
Αύξηση των κοινών επιδοτούμενων ανέργων από τον προηγούμενο μήνα κατά 10.263 άτομα, με ποσοστιαία αύξηση 5,98%.

Μείωση των εποχικών επιδοτούμενων ανέργων τουριστικών επαγγελμάτων από τον προηγούμενο μήνα κατά 2.997 άτομα, με ποσοστιαία μείωση -51,26%, και
Αύξηση του αριθμού των δικαιούχων που πληρώθηκαν και στο τέλος του μήνα συνεχίζουν να έχουν δικαίωμα επιδότησης από τον προηγούμενο μήνα κατά 13.689 άτομα, με ποσοστιαία αύξηση 9,59%.

Το σύνολο των νέων εγγραφών ανέργων που έχουν δικαίωμα επιδότησης αλλά δεν έχουν πληρωθεί εντός του μήνα Ιουλίου ανέρχεται σε 10.396 άτομα, έναντι 18.399 ατόμων του προηγούμενου μήνα. Σημειώνεται ότι περίπου το 30% των νέων εγγραφών με δικαίωμα επιδότησης τον μήνα Ιούλιο, αφορά σε λήξεις συμβάσεων ορισμένου χρόνου, κυρίως εκπαιδευτικών του δημόσιου τομέα. Υπό το πρίσμα αυτό, εκτιμάται ότι οι εγγραφές νέων "κοινών" ανέργων (δηλαδή, από καταγγελία σύμβασης αορίστου χρόνου) με δικαίωμα επιδότησης κατά τον Ιούλιο εμφανίζουν μια ελαφρά μείωση σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα. Σημειώνεται ότι το μέγεθος αυτό ανερχόταν σε 30.829 άτομα τον Ιανουάριο του τρέχοντος έτους.


Α.2 ΣΥΝΟΛΟ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ

Το σύνολο των εγγεγραμμένων ανέργων για τον μήνα Ιούλιο 2010 ανήλθε σε 569.742 άτομα. Από αυτά 190.718 (33,47%) είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο του ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα ίσο ή και περισσότερο των 12 μηνών, και 379.024 (66,53%) είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα μικρότερο των 12 μηνών. Στην Περιφέρεια Αττικής αναλογεί το 34,75% των ανέργων που αναζητούν εργασία από το σύνολο της χώρας και στην Περιφέρεια της Κεντρικής Μακεδονίας αναλογεί το 20,67%
Στο σύνολο της χώρας καταγράφηκε:

Αύξηση των εγγεγραμμένων ανέργων από τον προηγούμενο μήνα κατά 2.938 άτομα, με ποσοστιαία μεταβολή +0,52%. Η μεγαλύτερη ποσοστιαία αύξηση μεταξύ των Περιφερειών καταγράφηκε στην Περιφέρεια Κρήτης (+3,17%) και στην Περιφέρεια Αττικής (+2,46%), ενώ από τις Περιφέρειες που καταγράφηκε μείωση στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου καταγράφηκε η μεγαλύτερη μείωση(-4,74%).
Αύξηση των μακροχρόνια ανέργων σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα κατά 631 άτομα, με ποσοστιαία μεταβολή 0,33%. Η μεγαλύτερη ποσοστιαία αύξηση εμφανίζεται στην Περιφέρεια Ιόνιων Νήσων (+3,41%). Ποσοστιαία μείωση καταγράφηκε στην Περιφέρεια Ηπείρου (-0,18%).

Το σύνολο των εγγεγραμμένων ατόμων που δήλωσαν ότι δεν αναζητούν εργασία για τον μήνα Ιούλιο 2010 ανήλθε σε 89.642 άτομα, από τα οποία 24.908 είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο του ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα ίσο ή και περισσότερο των 12 μηνών, και 64.734 εγγεγραμμένα για χρονικό διάστημα μικρότερο των 12 μηνών.

Β. ΡΟΕΣ ΜΙΣΘΩΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ

Β.1 ΑΝΑΓΓΕΛΙΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ
Οι αναγγελίες πρόσληψης στο σύνολο της χώρας για τον μήνα Ιούλιο ανέρχονται σε 92.996, μειωμένες κατά -1,95% σχετικά με τον Ιούλιο του 2009 (94.850).
Οι αναγγελίες πρόσληψης καταγράφουν μια μείωση σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα του τρέχοντος έτους, κατά 24.580 άτομα, με ποσοστιαία μείωση -20,91%. Το ίδιο φαινόμενο καταγράφηκε και στα προηγούμενα έτη όπου το 2009 η μείωση προσλήψεων μεταξύ Ιουνίου και Ιουλίου ήταν -16.48%, το 2008 ήταν -15,41%, το 2007 ήταν -15,59%, και το 2006 ήταν -21,82%.

Β.2 ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
Οι καταγγελίες σύμβασης αορίστου χρόνου στο σύνολο της χώρας για τον μήνα Ιούλιο ανέρχονται σε 27.003, καταγράφοντας μια μείωση από τον προηγούμενο μήνα κατά 4.293 άτομα, με ποσοστιαία μείωση -13,72%.

Β.3 ΛΗΞΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
Οι λήξεις συμβάσεων ορισμένου χρόνου στο σύνολο της χώρας για τον μήνα Ιούλιο ανέρχονται σε 35.517, καταγράφοντας μια μείωση από τον προηγούμενο μήνα κατά 17.739 άτομα, με ποσοστιαία μείωση -33,31%.

Το σύνολο των καταγγελιών συμβάσεων αορίστου χρόνου και των λήξεων συμβάσεων ορισμένου χρόνου κατά τον Ιούλιο, ανέρχεται σε 62.520, το 56,81% του οποίου οφείλεται σε αποχωρήσεις από την αγορά εργασίας λόγω λήξεων συμβάσεων ορισμένου χρόνου. Το μέγεθος αυτό είναι μειωμένο κατά -26,06% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα του τρέχοντος έτους (84.552) και αυξημένο κατά +0,87% σε σχέση με τον Ιούλιο του 2009..

Β.4 ΟΙΚΕΙΟΘΕΛΕΙΣ ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ
Οι οικειοθελείς αποχωρήσεις στο σύνολο της χώρας για τον μήνα Ιούλιο ανέρχονται σε 29.417, μειωμένες κατά -17,42% σε σχέση με τον Ιούλιο του 2009 (35.624) και αυξημένες κατά 2,89% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα του τρέχοντος έτους (28.592).

Β.5 ΚΑΘΑΡΕΣ ΡΟΕΣ
Οι καθαρές ροές της μισθωτής απασχόλησης στον ιδιωτικό τομέα - δηλαδή, οι προσλήψεις μείον τις καταγγελίες και τις λήξεις συμβάσεων μείον τις οικειοθελείς αποχωρήσεις - είναι θετικές για πέμπτο συνεχόμενο μήνα και ανέρχονται σε +1.059. . Το ίδιο μέγεθος τον Ιούνιο του 2009 είχε αρνητική τιμή -2.757.

Για περισσότερο αναλυτικά στατιστικά στοιχεία σε επίπεδο περιφέρειας καθώς και συνοπτικές εκθέσεις, βλ. στο http://www.oaed.gr/.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Επισκέψεις