Παρασκευή, 5 Μαρτίου 2010

ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ, ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ, ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΜΕΛΩΝ

Αθήνα 2.3.2010

Προς
Μέλη ΠΕΕΚΕΚ
Εργαζόμενους στα ΚΕΚ


Α. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΩΝ

ΑΘΗΝΑ

Οι ημερομηνίες διεξαγωγής των αρχαιρεσιών της ΠΕΕΚΕΚ για την εκλογή του επταμελούς (7) Κεντρικού Διοικητικού Συμβουλίου, τριμελούς (3) ελεγκτικής επιτροπής και αντιπροσώπων στα δευτεροβάθμια συνδικαλιστικά όργανα (Ομοσπονδία Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ελλάδος και Εργατικό Κέντρο Αθήνας) θα διεξαχθούν τις παρακάτω ημέρες και ώρες:


Δευτέρα 8 Μαρτίου 2010 και ώρες από 16.00 – 21.00 μμ

Τρίτη 9 Μαρτίου 2010 και ώρες από 16.00 – 21.00 μμ

Οι αρχαιρεσίες θα διεξαχθούν στα γραφεία της
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ο.Ι.Υ.Ε.)
οδός Αγ. Κωνσταντίνου & Ψαρών 2, Πλατεία Καραϊσκάκη, 104 37 Αθήνα, - 2ος όροφος
(Στάση Μετρό: Μεταξουργείο).

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ


Το Δ.Σ. του Σωματείου, και προκειμένου να διευκολυνθούν οι συνάδελφοι της Βορείου Ελλάδος, αποφάσισε τη διεξαγωγή αρχαιρεσιών στο Περιφερειακό Παράρτημα, στη Θεσσαλονίκη, όπου οι συνάδελφοι και συναδέλφισσες θα μπορούν να ψηφίσουν για:
· Κεντρικό Διοικητικό Συμβούλιο της ΠΕΕΚΕΚ και κεντρική ελεγκτική επιτροπή
· Διοικητικό Συμβούλιο Περιφερειακού Παραρτήματος και ελεγκτική επιτροπή περιφερειακού παραρτήματος
· Αντιπροσώπους στην Ομοσπονδία Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ελλάδος και στο Εργατικό Κέντρο Θεσσαλονίκης.


Στη ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ μπορούν να ψηφίσουν οι εργαζόμενοι - μέλη του Σωματείου στις Περιφέρειες: ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ και ΗΠΕΙΡΟΥ.


Οι αρχαιρεσίες θα γίνουν την:

ΤΡΙΤΗ 9 ΜΑΡΤΙΟΥ 2010
ΚΑΙ ΩΡΕΣ ΑΠΟ 14.00 – 19.00 μ.μ.
σε αίθουσα του ΚΕΚ ΤΕΧΝΟΠΟΛΙΣ στην οδό Ι. Κωλέττη 24, ΤΚ 54627 Θεσσαλονίκη (6ος όροφος).
Για τη συμμετοχή στις εκλογές θα χρειαστεί η αστυνομική ταυτότητα και το βιβλιάριο ΙΚΑ (ή ελλείψει αυτού έγγραφο που να αναφέρεται ο ΑΜ ΙΚΑ)

Β. ΥΠΟΒΟΛΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΕΚΛΟΓΗ ΣΤΟ Δ.Σ. ΤΗΝ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΙΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΕΣ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ.


Όλα τα εγγεγραμμένα μέλη της ΠΕΕΚΕΚ έχουν δικαίωμα συμμετοχής στις εκλογές και υποβολής υποψηφιότητας για εκλογή τους στα όργανα Διοίκησης του Σωματείου και των αντιπροσώπων στα δευτεροβάθμια όργανα.

Μοναδική προϋπόθεση είναι βεβαίως η εγγραφή του/της υποψηφίου/υποψήφιας , ως μέλους του ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΑΣ.

Ειδικότερα:

α) Για το Κεντρικό 7μελές Δ.Σ. και την 3μελή Κεντρική Ελεγκτική Επιτροπή (ΕΔΡΑ ΑΘΗΝΑ):
Δικαίωμα υποψηφιότητας έχουν όλα ανεξαιρέτως τα μέλη του Συλλόγου, ανεξάρτητα του τόπου κατοικίας ή εργασίας και ανεξάρτητα από το που θα ψηφίσουν (Αθήνα ή Θεσσαλονίκη). Οι υποψηφιότητες υποβάλλονται στην Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή (Αθήνα) μέσω mail ή Fax, και γίνονται δεκτές ως την ημέρα έναρξης των αρχαιρεσιών, δηλαδή στις 8 Μαρτίου 2010 και ως τις 12.00 π.μ.

β) Για το 3μελές ή 5μελές Διοικητικό Συμβούλιο και 3μελή ελεγκτική επιτροπή του ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ (ΕΔΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ).


Στο Περιφερειακό Παράρτημα της Θεσσαλονίκης, πλην της εκλογής για Κεντρική Διοίκηση και Κεντρική ελεγκτική Επιτροπή, θα αναδειχθεί 3μελές Δ.Σ. Παραρτήματος αν ψηφίσουν έως 50 μέλη και 5μελές αν ψηφίσουν πάνω από 51 και άνω μέλη.
Δικαίωμα υποψηφιότητας έχουν τα μέλη που κατοικούν ή εργάζονται στη Βόρεια Ελλάδα και ειδικότερα στις Περιφέρειες Κεντρικής Μακεδονίας, Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Δυτικής Μακεδονίας και Ηπείρου και έχουν εγγραφεί ως μέλη στην ΠΕΕΚΕΚ.
Τα παραπάνω εγγεγραμμένα μέλη έχουν δικαίωμα υποβολής υποψηφιότητας και εκλογής και στα όργανα της Κεντρικής Διοίκησης και στα όργανα του Περιφερειακού Παραρτήματος.
Οι υποψηφιότητες για την εκλογή στα όργανα του Περιφερειακού Παραρτήματος υποβάλλονται στη τοπική εφορευτική Επιτροπή, που θα αναδειχθεί στη Θεσσαλονίκη ακριβώς πριν την έναρξη της διαδικασίας των αρχαιρεσιών, στις 9/3/2010.

γ) Για αντιπροσώπους στα Δευτεροβάθμια Οργανα

Επίσης τα μέλη έχουν δικαίωμα να θέσουν υποψηφιότητα και για την ανάδειξή τους ως αντιπρόσωποι στις δευτεροβάθμιες συνδικαλιστικές οργανώσεις στις οποίες η ΠΕΕΚΕΚ είναι μέλος δηλ:
α) στην Ομοσπονδία Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ελλάδος (όλα τα μέλη),
β) στο Εργατικό Κέντρο Αθήνας (όλα τα μέλη πλην όσων είναι εγγεγραμμένα στο Μητρώο Μελών του Περιφερειακού Παραρτήματος), καθώς και
γ) Εργατικό Κέντρο Θεσσαλονίκης, όπου για την εκλογή αυτή θα ψηφίσουν όλα τα μέλη που είναι εγγεγραμμένα στο Μητρώο Μελών του Περιφερειακού Παραρτήματος και περιλαμβάνει τους εργαζόμενους από Κεντρική Μακεδονία, Δυτική Μακεδονία, Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, Ηπειρο.

Τέλος, θα πρέπει να επισημανθεί ότι οι συνάδελφοι και συναδέλφισσες που θα είναι υποψήφιοι για την ελεγκτική επιτροπή (η οποία ελέγχει τα οικονομικά του Συλλόγου), δεν μπορούν να είναι ταυτόχρονα υποψήφιοι για το Δ.Σ. και για το Δ.Σ. του Περιφερειακού Παραρτήματος, ενώ μπορούν να είναι υποψήφιοι για αντιπρόσωποι.

Πρόθεση του Συλλόγου είναι το Δ.Σ. που θα αναδειχθεί από τις αρχαιρεσίες να είναι όσο το δυνατόν αντιπροσωπευτικό από όλους τους εργασιακούς χώρους και ιδίως από τα ιδιωτικά ΚΕΚ.

Οι υποψηφιότητες μπορούν να κατατίθενται από σήμερα στην Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή που εκλέχθηκε παρουσία δικαστικού αντιπροσώπου στις 18.2.2010 και να αποστέλλονται είτε με e-mail στο

oiye@otenet.gr

ή με fax στο 210 – 5231619.

Ημερομηνία λήξης αποστολής υποψηφιοτήτων είναι η εναρκτήρια ημέρα των εκλογών, δηλαδή 8 Μαρτίου και ώρα 12.00 π.μ., τόσο για την Αθήνα, όσο και για τη Θεσσαλονίκη.

Γ. ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΜΕΛΩΝ

Όσοι και όσες συνάδελφοι δεν έχουν εγγραφεί στο Σύλλογο παρακαλούνται να αποστείλουν την αίτηση εγγραφής τους άμεσα με e-mail:

oiye@otenet.gr ή με fax στο: 210 5231619, ώστε να συγκροτηθεί το τελικό μητρώο των μελών που θα δικαιούνται να λάβουν μέρος στις αρχαιρεσίες.
Μέχρι σήμερα στην ΠΕΕΚΕΚ έχουν εγγραφεί 280 εργαζόμενοι από πολλά ΚΕΚ όλης της χώρας και οι εγγραφές συνεχίζονται.

Το Δ.Σ. της ΠΕΕΚΕΚ και η Εφορευτική Επιτροπή αποφάσισαν ομόφωνα, να κάνουν αποδεκτά ως μέλη, όσους και όσες επιθυμούν να ψηφίσουν, υποβάλλοντας αίτηση εγγραφής πριν την προσέλευση τους στην ψηφοφορία.

Συνάδελφοι, η εγγραφή σας στο Σύλλογο είναι απαραίτητη ώστε να αποκτήσουμε τη δύναμη, τη μαζικότητα και την αποτελεσματικότητα που χρειαζόμαστε.


ΕΓΓΡΑΦΕΙΤΕ ΟΛΟΙ ΣΤΟ ΣΥΛΛΟΓΟ!

ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΤΕ ΤΩΡΑ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ !

ΣΥΜΜΕΤΑΣΧΕΤΕ ΜΑΖΙΚΑ ΣΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ
!


Με συναδελφικούς χαιρετισμούς,

Για το Δ.Σ. ΠΕΕΚΕΚ
Ο Πρόεδρος Η Γενική Γραμματέας


Παναγιώτης Κυριακούλιας Ζωή Αλμπάνη

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Επισκέψεις