Δευτέρα, 26 Νοεμβρίου 2007

ΟΙ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΓΣΕΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΕΓΣΣΕ)


Οριστικοποίησε η ΓΣΕΕ σε πρόσφατη συνεδρίαση της, το πλαίσιο διεκδικήσεων και αιτημάτων που θέσει προς τις οργανώσεις των εργοδοτών (ΣΕΒ, ΓΣΕΒΕΕ, ΕΣΕΕ) κατά τις Συλλογικές Διαπραγματεύσεις για την υπογραφή της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας (ΕΓΣΣΕ) για το 2008.

Στην ανακοίνωσή της η ΓΣΕΕ τονίζει ότι, ενόψει και της κατάθεσης του νέου κρατικού προϋπολογισμού, η Κυβέρνηση θα πρέπει να συνεκτιμήσει και να συμπεριλάβει τις απαιτήσεις των εργαζομένων για τον τερματισμό της λιτότητας, για πραγματικές και ουσιαστικές αυξήσεις μισθών, συντάξεων και των κοινωνικών παροχών υγείας, παιδείας, πρόνοιας. Σε διαφορετική περίπτωση, οι εργαζόμενοι είναι αποφασισμένοι να διεκδικήσουν τα οικονομικά, ασφαλιστικά και εργασιακά τους αιτήματα με απεργιακές κινητοποιήσεις που θα ξεκινήσουν στις 12/12/07.

Το (περιληπτικό) πλαίσιο των διεκδικήσεων της ΓΣΕΕ είναι το εξής:

ΕΘΝΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2008

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΤΗΣ Γ.Σ.Ε.Ε. ΓΙΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ

ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΜΙΣΘΩΝ – ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ

Οι διαπραγματεύσεις για τους μισθούς και τα ημερομίσθια της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. 2008 θα πρέπει να επικεντρωθούν στα παρακάτω πεδία:

1. Καταβολή εφάπαξ από 1-1-2008 του ποσοστού της προβλεπόμενης αύξησης του δείκτη τιμών καταναλωτή.

2. Πρόσθετη αύξηση με βάση την προβλεπόμενη αύξηση της παραγωγικότητας το 2008. Πρόκειται για συμμετοχή στο οικονομικό αποτέλεσμα από την αύξηση του Ακαθάριστου Εγχωρίου Προϊόντος και της παραγωγικότητας, στην οποία η συμβολή των εργαζομένων είναι αναμφισβήτητη. Το άθροισμα των ποσοστών αύξησης του ΔΤΚ και της παραγωγικότητας αποτελούν το «ουδέτερο» (μηδενικό) περιθώριο διαπραγμάτευσης σε σχέση με τα εισοδηματικά μερίδια. Με άλλα λόγια, ακόμη και αν οι εργαζόμενοι διεκδικήσουν και πάρουν όλο το ποσοστό αύξησης της παραγωγικότητας τα εισοδηματικά μερίδια παραμένουν σταθερά.

3. Πρόσθετη αύξηση για τη σταδιακή σύγκλιση της αγοραστικής δύναμης του κατώτατου μισθού στην Ελλάδα με την ΕΕ των 15. Η απόσταση που χωρίζει τους μισθούς στην Ελλάδα είναι μεγαλύτερη από την απόσταση που χωρίζει την παραγωγικότητα της εργασίας από τον μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Με άλλα λόγια υστερούμε περισσότερο σε μισθούς από ότι υστερούμε σε παραγωγικότητα. Το γεγονός ότι επί σειρά ετών η αύξηση των πραγματικών μισθών στην Ελλάδα υστερεί των αυξήσεων της παραγωγικότητας, έχει ως αποτέλεσμα :
- τη μείωση του πραγματικού κόστους εργασίας (έχουμε το πιο φτηνό κόστος εργασίας στην Ε.Ε.-15, αν συνυπολογιστεί η παραγωγικότητα και από τις μεγαλύτερες μειώσεις του πραγματικού μοναδιαίου κόστους εργασίας τα τελευταία έτη),
-την αύξηση της κερδοφορίας (έχουμε από τους υψηλότερους δείκτες κερδοφορίας στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και του ΟΟΣΑ),
- και τη μείωση του μεριδίου εργασίας στο προϊόν στο σύνολο της οικονομίας και ιδιαίτερα στον επιχειρηματικό τομέα (έχουμε από τα χαμηλότερα μερίδια εργασίας στο προϊόν στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης).
Οι πραγματικοί μισθοί στην Ελλάδα πρέπει να αυξηθούν ουσιαστικά ώστε να αποκατασταθεί το επίπεδο της αγοραστικής τους δύναμης και να βρεθούν στο επίπεδο που αντιστοιχεί στο σημερινό επίπεδο της παραγωγικότητας της ελληνικής οικονομίας, προκειμένου να ξεκινήσει η διαδικασία σύγκλισης με τους πραγματικούς μισθούς των άλλων ευρωπαϊκών χωρών.

4. Διορθωτικό ποσοστό για την κάλυψη απωλειών εισοδήματος λόγω αύξησης της τιμής του πετρελαίου και πρόβλεψη ρήτρας για οποιοδήποτε γεγονός, το οποίο θα επηρεάσει τις βασικές παραδοχές επί των οποίων έγινε η διαπραγμάτευση (πχ πληθωρισμός, παραγωγικότητα κ.α.).

Η Γ.Σ.Ε.Ε. θεωρεί ότι οι πολιτικές ανάπτυξης και απασχόλησης είναι άμεσα συνδεδεμένες με το σύστημα κοινωνικής ασφάλισης και οι θετικές διέξοδοι στο ζήτημα της απασχόλησης (δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, επανένταξη μακροχρονίως ανέργων κλπ) διευκολύνουν την αντιμετώπιση των μεγάλων σύγχρονων προκλήσεων του κοινωνικοασφαλιστικού συστήματος.
Πέραν των γενικών αυτών προβλημάτων οι εργαζόμενοι αντιμετωπίζουν το πρόβλημα της ακρίβειας, που έρχεται μεν από το παρελθόν, έχει όμως τώρα γιγαντωθεί και οι εξελίξεις σχετικά με την αύξηση της τιμής του πετρελαίου προοιωνίζονται ακόμη δυσμενέστερες εξελίξεις.
Σε καθεστώς αυστηρής δημοσιονομικής πειθαρχίας, τα εισοδήματα υφίστανται διπλή «καθήλωση» λόγω και της ακρίβειας. Εστιάζουμε την προσοχή μας στο ζήτημα του πετρελαίου καθώς η τιμή του αυξάνεται και οδηγεί τους χαμηλόμισθους (και χαμηλοσυνταξιούχους) σε αδυναμία ν’ ανταποκριθούν στις ανάγκες που δημιουργούνται. Επιπλέον, η ενδεχόμενη αύξηση των συντελεστών του ΦΠΑ κατά 2 μονάδες θα συμβάλλει άμεσα στην αύξηση των τιμών περίπου κατά 1%. Εάν οι αυξήσεις των τιμών προκαλέσουν νέο κύμα ανατιμήσεων και κερδοσκοπίας, τότε η συνολική επίπτωση της αύξησης του ΦΠΑ στον πληθωρισμό θα είναι τουλάχιστον 2,2%. Επακόλουθο της αύξησης του πληθωρισμού θα είναι η μείωση της αγοραστικής δύναμης των μισθών και η επιβράδυνση της συνολικής ζήτησης. Ως αποτέλεσμα θα είναι η μείωση της απασχόλησης κατά 0,6% (20.000 περίπου άτομα).


ΘΕΣΜΙΚΑ ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. 2008
 • Ρυθμίσεις για την αυτοδιοίκηση και αυτονομία του Λογαριασμού για την Απασχόληση και την Επαγγελματική Κατάρτιση (ΛΑΕΚ)
 • Κατάργηση της υπερεργασίας – υπερωριακή απασχόληση
 • Μείωση του χρόνου εργασίας με κατεύθυνση το 35ωρο
 • Κατάργηση της διευθέτησης του χρόνου εργασίας ή πλήρης και αποκλειστική υπαγωγή της στις συλλογικές διαπραγματεύσεις και συλλογικές συμβάσεις.
 • Αντίθεση στο διαχωρισμό εργαζομένων σε παλαιούς και σε νέους με περιορισμένα δικαιώματα.
 • Αύξηση του αριθμού των τριετιών και του ποσοστού τους \Αύξηση του οικογενειακού επιδόματος - Επίδομα τέκνων
 • Εξίσωση της αποζημίωσης λόγω καταγγελίας της σύμβασης των εργατοτεχνιτών με εκείνη των υπαλλήλων
 • Αύξηση των αργιών και της αμοιβής τους.
 • Ρυθμίσεις για την ετήσια κανονική άδεια.
 • Αναπροσαρμογή του επιδόματος κανονικής άδειας.
 • Κάλυψη του κόστους μετακίνησης προς και από τον τόπο εργασίας.
 • Ρυθμίσεις για τη μερική απασχόληση.
 • Ρυθμίσεις για την προστασία της οικογένειας,
  -Άδεια κυοφορίας και λοχείας (μητρότητας)
  -Άδεια μητρότητας στη θετή μητέρα
  -Άδεια στον πατέρα λόγω γέννησης τέκνου
  -Απαγόρευση αναιτιολόγητης απόλυσης του γονέα, κατά την περίοδο του δικαιώματος μειωμένου ωραρίου για τη φροντίδα του νεογέννητου παιδιού.
  - Πρόσθετη άδεια στον διαζευγμένο γονέα
  - Ρυθμίσεις για την ανάδοχη οικογένεια
  - Γονική άδεια ανατροφής
  - Άδεια για ασθένεια εξαρτώμενων μελών της οικογένειας
  - Aυτοτελές του δικαιώματος άδειας παρακολούθησης σχολικής επίδοσης για κάθε παιδί
 • Αιτιολόγηση των απολύσεων.
 • Απαγόρευση απόλυσης εργαζόμενου παθόντα σε εργατικό ατύχημα.
 • Ρυθμίσεις για την προστασία εργαζομένων πλησίον της σύνταξης.
 • Εργαζόμενοι και νέες τεχνολογίες.
 • Συμπλήρωση από τον ΟΑΕΔ των αποδοχών των εργαζομένων μαθητών λόγω του μειωμένου ωραρίου τους.
 • Απασχόληση ατόμων με αναπηρίες
  - Πρόσθετη άδεια για αναπηρία 50% και άνω
  - Προσπελασιμότητα στη χρήση Η/Υ
 • Αποδοχές συνδικαλιστικών αδειών.
 • Ομαδικές απολύσεις.
  - Υποχρέωση ενημέρωσης και διαβούλευσης ενόψει ομαδικών απολύσεων
  - Συνυπολογισμός των συμφωνημένων απολύσεων για την εξεύρεση του επιτρεπομένου αριθμού των ομαδικών απολύσεων.
 • Διατήρηση δικαιωμάτων των εργαζομένων μετά τη μεταβίβαση επιχείρησης (εξαγορές, συγχωνεύσεις).
 • ΣΣΕ σε επίπεδο Ομίλων επιχειρήσεων
 • Συμμετοχή των εργαζομένων στα κέρδη των επιχειρήσεων.
 • Ρυθμίσεις για την προστασία του περιβάλλοντος
 • Εφαρμογή των Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. στους οικιακούς μισθωτούς.
 • Υγεία και ασφάλεια στην εργασία
  - Σύσταση Φορέα Ασφάλισης Επαγγελματικού Κινδύνου
  - Αντιμετώπιση της ηθικής παρενόχλησης στους χώρους εργασίας.
 • Ενσωμάτωση της ευρωπαϊκής Συμφωνίας – Πλαίσιου για το στρες στην εργασία.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Επισκέψεις