Δευτέρα, 16 Ιουλίου 2007

ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ

ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ

Προς τους εργαζόμενους και τις
εργαζόμενες στα
ΚΕΝΤΡΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (ΚΕΚ) και στα ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (ΙΕΚ)

Συναδέλφισσες και συνάδελφοι,

Εργαζόμαστε στον κλάδο της επαγγελματικής κατάρτισης εδώ και χρόνια. Αποτελούμε το ανθρώπινο δυναμικό, που με τις γνώσεις του, την επιστημονική του κατάρτιση, τις διοικητικές – συντονιστικές του ικανότητες, την εξειδικευμένη τεχνογνωσία του και τις ατέλειωτες ώρες εργασίας έχουμε στηρίξει όχι μόνο τα ΚΕΚ και τα ΙΕΚ στα οποία απασχολούμαστε, αλλά και όλο τον κλάδο της επαγγελματικής κατάρτισης στη χώρα μας.
Ένα κλάδο, που την τελευταία ιδίως δεκαετία, έχει γνωρίσει πρωτοφανή ανάπτυξη με μεγάλες επενδύσεις από τον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα, με τεράστιες χρηματοδοτήσεις από εθνικά και κοινοτικά κονδύλια και με σημαντικό αριθμό απασχολουμένων για τους οποίους μέχρι σήμερα δεν έχει υπάρξει ένας συλλογικός φορέας που να εκφράζει τα συμφέροντά τους, τις θέσεις τους και τις αγωνίες του.
Η επαγγελματική κατάρτιση στην Ελλάδα, τόσο η αρχική όσο και η συνεχιζόμενη, έχει περάσει από «σαράντα κύματα» στον αγώνα της να καταξιωθεί στην κοινωνία και την οικονομία, έναν αγώνα στον οποίο εμείς πρωταγωνιστήσαμε, ένα αγώνα που ήμασταν και είμαστε πάντα παρόντες.
Ακόμα και σήμερα, ο κλάδος που εργαζόμαστε πάσχει από πολλές στρεβλώσεις, αδυναμίες, έχει μεγάλα προβλήματα και μειονεκτήματα, αποτελείται από διαφορετικών ταχυτήτων και δυνατοτήτων ΚΕΚ και ΙΕΚ.
Για πολλά από τα παραπάνω ευθύνεται η Πολιτεία. Για άλλα ευθύνονται οι ίδιες οι επιχειρήσεις του κλάδου.
Οι μόνοι που δεν ευθύνονται είναι οι εργαζόμενοι στον κλάδο.
Σήμερα, εν έτει 2007, βρισκόμαστε ξανά -για μια ακόμα φορά- σε μια «μεταβατική» περίοδο. Μια σειρά από ερωτήματα που μας αφορούν άμεσα ανακύπτουν καθημερινά.
· Τι θα γίνει με το μέλλον και την προοπτική της αρχικής κατάρτισης στη χώρα μας;
· Τι θα γίνει με το όλο σύστημα της συγχρηματοδοτούμενης κατάρτισης; Θα αναδιοργανωθεί εκ νέου και αν ναι πώς; Τι θα γίνει με το Δ’ ΚΠΣ και τα κονδύλια της κατάρτισης για την επόμενη περίοδο;
· Τι θα γίνει με τις θέσεις εργασίας μας, το μέλλον της απασχόλησης μας, τις αμοιβές μας και τις εργασιακές μας σχέσεις;

Όλα τα παραπάνω μας αφορούν και μας απασχολούν.

Για αυτό αποφασίσαμε ότι ήρθε η ώρα να αποκτήσουμε φωνή.
Ήρθε η ώρα ν’ αποκτήσουμε μια συλλογική φωνή, που θα μιλά εκ μέρους όλων μας, τόσο προς την πολιτεία όσο και προς τους εργοδότες μας.
Μια συλλογική φωνή που θα προασπίζεται και θα προωθεί τα επαγγελματικά, εργασιακά και ασφαλιστικά μας συμφέροντα.
Μια συλλογική φωνή που θα μας στηρίζει στον αγώνα μας για τη διασφάλιση της απασχόλησής μας και των μισθών μας, την επαγγελματική μας καταξίωση και προαγωγή, τη διεύρυνση των δυνατοτήτων και των ευκαιριών στην εργασία μας.
Μια συλλογική φωνή που θα συμβάλλει αποφασιστικά στις καθημερινές μας προσπάθειες για αξιοπρεπείς αμοιβές και ανθρώπινες συνθήκες εργασίας
Μια συλλογική φωνή που με τις γνώσεις και την εμπειρία της θα συμβάλλει, στη βιωσιμότητά του κλάδου της κατάρτισης και θα αγωνιστεί με σχέδιο και προτάσεις για την περαιτέρω ορθολογική του ανάπτυξη.
Με λίγα λόγια, μια συλλογική φωνή που θα υπερασπίζει τους εργαζόμενους και τον κλάδο.

Ετσι οδηγηθήκαμε σε αυτό που από πολύ καιρό θα έπρεπε να έχουμε κάνει. Προχωρήσαμε στην ίδρυση συνδικαλιστικής οργάνωσης που θα μας εκφράζει. Κάπως έτσι γεννήθηκε στα τέλη του 2006 από 75 ιδρυτικά μέλη η :
"ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ" (ΠΕΕΚΕΚ)
Μόλις πρόσφατα, το Πρωτοδικείο ενέκρινε το καταστατικό μας και πλέον ο Σύλλογος είναι έτοιμος να υποδεχθεί στους κόλπους του όσες και όσους εργαζόμενους ενδιαφέρονται και επιθυμούν να συμμετάσχουν σε αυτή τη συλλογική προσπάθεια.
Η ύπαρξή του, η επιβίωσή του, η ανάπτυξή του, η μαζικότητά του, η δύναμη και δυνατότητα του να μας εκφράζει και να μας υπερασπίζεται, η αντιπροσωπευτικότητα και δημοκρατικότητά του, η αυτόνομη, ανεξάρτητη και ενωτική του λειτουργία, και εν τέλει η ίδια η αποτελεσματικότητά του εξαρτάται αποκλειστικά από εμάς και μόνο από εμάς, όλους όσους εργαζόμαστε με συνέπεια, ευθύνη και επαγγελματισμό σε όλα τα ΚΕΚ.

Όλοι μαζί μπορούμε!

Εγγραφείτε στο Σύλλογο!

Σας καλούμε να στηρίξετε την προσπάθεια αυτή και να εγγραφείτε μέλη στο σύλλογο, συμπληρώνοντας την αίτηση εγγραφής που σας επισυνάπτουμε μαζί με το Καταστατικό της ΠΕΕΚΕΚ. Σύμφωνα με το καταστατικό, μέλη της ΠΕΕΚΕΚ μπορούν να γίνουν οι εργαζόμενοι όλης της χώρας που απασχολούνται με οποιαδήποτε σχέση εργασίας ορισμένου ή αορίστου χρόνου ή έργου, πλήρους η μερικής απασχόλησης, στις παρακάτω ενδεικτικά ειδικότητες:
α) Επιστημονικό, ερευνητικό, μελετητικό και οικονομοτεχνικό προσωπικό
β) Διοικητικό Προσωπικό (Υπάλληλοι γραφείου, γραμματείς, λογιστές και βοηθοί, κλητήρες, υπάλληλοι εξωτερικών εργασιών κλπ)
γ) Προσωπικό Πληροφορικής (χειριστές, προγραμματιστές, τεχνικοί Η/Υ),
δ) Βοηθητικό προσωπικό (προσωπικό φύλαξης και καθαριότητας)
και εργάζονται στον εν γένει κλάδο της παροχής υπηρεσιών Επαγγελματικής Κατάρτισης, δηλαδή σε πάσης φύσεως αναγνωρισμένους ή/και πιστοποιημένους δημόσιους, νομαρχιακούς, δημοτικούς και ιδιωτικούς φορείς, ινστιτούτα, κέντρα, εθνικές μονάδες συντονισμού, οργανισμούς και εταιρείες Παροχής Υπηρεσιών Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης, Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης & Ινστιτούτα δια βίου μάθησης) στην Ελλάδα.

Την αίτηση εγγραφής στο Σύλλογο μπορείτε να την αποστέλλετε στο e-mail:
oiye@otenet.gr ή στο Fax 210-5231619

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς,

ΤΟ Δ.Σ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Επισκέψεις