Κυριακή, 15 Ιουλίου 2007

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

Π.Ε.Ε.Κ.Ε.Κ.
Πανελλήνια Ενωση Εργαζομένων κλάδου επαγγελματικής κατάρτισης
Αρ. αποφ. πρωτ. 286/16-1-2007
Ψαρών 2 –Πλ. Καραϊσκάκη 104 37, Αθήνα,
Τηλ: 210 5239995 - fax: 2105231619 - e-mail:
oiye@otenet.gr
Μέλος: ΟΙΥΕ & ΕΚΑ

____________________________________________________________________

Αριθμ. Πρωτ.5/πκ
Αθήνα 16/5/2007

Προς
- κ. Βασίλειο Μαγγίνα
Υπουργό Απασχόλησης
Κοινωνικής Προστασίας

Κοινοποίηση:
- κ. Γεράσιμο Γιακουμάτο, Υφυπουργό Απασχόλησης
- κ. Κωνσταντίνο Τσουτσοπλίδη, Γενικό Γραμματέα Διαχείρισης Κοινοτικών και άλλων πόρων

Αξιότιμε κ. Υπουργέ,

Η Πανελλήνια Ενωση Εργαζομένων Κλάδου Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΠΕΕΚΕΚ) συγκροτήθηκε τον Ιανουάριο του 2007 με την υπ. Αριθμ. 286/16-107 Απόφαση του Πρωτοδικείου Αθηνών.

Η οργάνωσή μας οργανώνει και εκπροσωπεί σε Πανελλαδικό επίπεδο, όλους τους μισθωτούς που απασχολούνται με εξαρτημένη σχέση εργασίας στον Κλάδο της Επαγγελματικής Κατάρτισης στη χώρα μας, δηλαδή σε πάσης φύσεως αναγνωρισμένους ή /και πιστοποιημένους δημόσιους, νομαρχιακούς, δημοτικούς και ιδιωτικούς φορείς, ινστιτούτα, κέντρα, εθνικές μονάδες συντονισμού, οργανισμούς και εταιρείες Παροχής Υπηρεσιών Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης -ΙΕΚ, Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης - ΚΕΚ & Ινστιτούτα δια βίου μάθησης) στην Ελλάδα.

Η ίδρυση της ΠΕΕΚΕΚ υπαγορεύτηκε οπωσδήποτε από την ανάγκη να υπάρξει ένα συλλογικό όργανο εκπροσώπησης όλων των εργαζομένων στον κλάδο της επαγγελματικής κατάρτισης για την προάσπιση των εργασιακών και ασφαλιστικών συμφερόντων τους.

Ωστόσο και πέρα από αυτό, η οργάνωσή μας φιλοδοξεί μέσα από τη δράση της, ν΄ αποτελέσει έναν αξιόπιστο φορέα παρέμβασης των εργαζομένων, ο οποίος με έγκυρο και τεκμηριωμένο λόγο θα συμβάλλει θετικά στη βελτίωση της ποιότητας και αποτελεσματικότητας της επαγγελματικής κατάρτισης στη χώρα μας, θα βοηθήσει στην αναβάθμιση της δημόσιας εικόνα της και θα συνεισφέρει στη βιωσιμότητα και την περαιτέρω ανάπτυξη και προοπτική του κλάδου. Στην κατεύθυνση αυτή η ΠΕΕΚΕΚ, θα επιδιώξει να πρωταγωνιστήσει στις εξελίξεις και ν΄ αποτελέσει αξιόπιστο κοινωνικό συνομιλητή τόσο των εργοδοτών όσο και της Πολιτείας.

Πρόσφατα, στις 23 και 24 Απριλίου 2007, ο Σύλλογός μας πραγματοποίησε και τις πρώτες αρχαιρεσίες του, από τις οποίες αναδείχθηκε το νέο αιρετό Διοικητικό Συμβούλιο, του οποίου η σύνθεση είναι η εξής:

Πρόεδρος: Παναγιώτης Κυριακούλιας - (Επαγγελματική Κατάρτιση Α.Ε.)
Γενική Γραμματέας: Ζωή Αλμπάνη - (ΚΕΚ ΙΕΚΕΠ)
Αντιπρόεδρος: Γιώργος Κολλιάς - (ΚΕΚ ΙΝΕ ΓΣΕΕ)
Γραμματέας Οικονομικού: Αγγελική Γιαγά - (ΚΕΚ ΑΚΜΩΝ)
Γραμματέας Τεκμηρίωσης & Εκπαίδευσης: Παναγιώτα Χριστοθανοπούλου - (ΚΕΚ ΑΠΟΨΗ)

Στο πλαίσιο αυτό, ανάμεσα στις άμεσες προτεραιότητες του Συλλόγου μας είναι η ανάπτυξη και καθιέρωση διαδικασιών διαλόγου με τους εργοδοτικούς φορείς και την Πολιτεία, προκειμένου από κοινού να καταγράψουμε τα προβλήματα του χώρου και να εξετάσουμε τις δυνατότητες συνεργασίας και κοινών παρεμβάσεων, ιδίως εν’ όψει και των εξελίξεων που αναμένονται με την εφαρμογή του ΕΣΠΑ 2007-2013.

Για το λόγο αυτό, θα θέλαμε να ορίσετε σε σύντομο χρονικό διάστημα συνάντηση με το Δ.Σ. του Συλλόγου μας, προκειμένου να σας ενημερώσουμε για τη σύσταση της οργάνωσής μας, τους στόχους και τις προτάσεις της και να συζητήσουμε γενικότερα για τα θέματα και τις προοπτικές του κλάδου και των Κέντρων Επαγγελματικής Κατάρτισης.

Με εκτίμηση,

Για το Δ.Σ.
Ο Πρόεδρος Η Γενική Γραμματέας
Παναγιώτης Κυριακούλιας Ζωή Αλμπάνη

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Επισκέψεις