Παρασκευή, 11 Φεβρουαρίου 2011

Η ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ ΤΟΥ ΕΛΣΕΚΕΚ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

Αναδημοσίευση από www.diorismos.gr
  

Το Δ.Σ. του Ελληνικού Συνδέσμου Εταιρειών Κέντρων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΕΛΣΕΚΕΚ) διοργάνωσε  την Τρίτη 8 Φεβρουαρίου 2011, συνέντευξη Τύπου για την καθυστέρηση ολοκλήρωσης των διαγωνιστικών διαδικασιών Προγραμμάτων Επαγγελματικής Κατάρτισης Ανέργων καθώς και για τις προτάσεις αναβάθμισης του συστήματος Επαγγελματικής Κατάρτισης και επιτάχυνσης των διαδικασιών υλοποίησης Προγραμμάτων για άνεργους και εργαζόμενους.

Στη συνέντευξη που έδωσε το Προεδρείο του ΕΛ.Σ.Ε.Κ.Ε.Κ., καταδείχτηκαν τα σοβαρά προβλήματα που ανακύπτουν από την καθυστέρηση των διαγωνιστικών διαδικασιών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ τόσο για χιλιάδες ανέργους και εργαζομένους, όσο και για την επιβίωση των επιχειρήσεων του κλάδου και το μέλλον της Επαγγελματικής Κατάρτισης. Τα μέλη του Δ.Σ. τόνισαν ότι οι 250 επιχειρήσεις - πιστοποιημένα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης - που απασχολούν χιλιάδες εργαζόμενους, επιστημονικούς συνεργάτες και εκπαιδευτές, παραμένουν σε ομηρία 2 ολόκληρα χρόνια, εν αναμονή των αποτελεσμάτων αξιολόγησης 6 διαγωνισμών ανάθεσης Προγραμμάτων κατάρτισης, πιστοποίησης και εγγυημένης απασχόλησης, με ωφελούμενους 63.300 ανέργους απ’ όλη τη χώρα.

Οι διαγωνισμοί αφορούν στην υλοποίηση Προγραμμάτων Κατάρτισης με την τοποθέτηση χιλιάδων ανέργων, σε εκατοντάδες θέσεις εργασίας σε ολόκληρη την Ελλάδα και την καταβολή εκπαιδευτικών επιδομάτων εκατομμυρίων ευρώ, προερχομένων από κοινοτικούς πόρους. Το Δ.Σ. του ΕΛ.Σ.Ε.Κ.Ε.Κ θεωρεί καθήκον του να καταδείξει δημόσια τους λόγους που οδηγούν σε κλυδωνισμό τις επιχειρήσεις που εκπροσωπεί, απειλούν με ανεργία τους εργαζόμενους στον κλάδο και επιδεινώνουν τη θέση χιλιάδων ανέργων, καθώς οι αναιτιολόγητες καθυστερήσεις των διαγωνισμών προκαλούν αλυσιδωτές κοινωνικές συνέπειες.

Η μεγάλη καθυστέρηση στην πρόοδο των διαγωνιστικών διαδικασιών έχει ως άμεσο και πρωταρχικό κίνδυνο την απώλεια κοινοτικών πόρων, με αποτέλεσμα να προκαλείται ισχυρό πλήγμα στην οικονομία της χώρας. Ιδιαίτερα υπό τα σημερινά δεδομένα της έκρηξης της ανεργίας και της δραστικής υποχώρησης της ανάπτυξης, αποκτά κατεπείγοντα χαρακτήρα και ανάγεται σε ζήτημα εθνικού δημόσιου συμφέροντος:

- Η άμεση ολοκλήρωση των διαδικασιών κατακύρωσης των 2 διαγωνισμών που αφορούν Προγράμματα Επαγγελματικής Κατάρτισης Ανέργων στα «Πράσινα Επαγγέλματα» και στα Επαγγέλματα Τουρισμού και η  σύναψη των σχετικών συμβάσεων το γρηγορότερο δυνατό.
- Η προώθηση της αξιολόγησης των προσφορών των υποψηφίων αναδόχων για τους υπόλοιπους 4 διαγωνισμούς, οι οποίες παραμένουν ακόμη κλεισμένες στις κούτες τους.
Με την ολοκλήρωση όλων των διαδικασιών και εν τέλει την υλοποίηση των συγκεκριμένων Προγραμμάτων θα επιτευχθεί:
- Δυναμική προσαρμογή και συνεχής αναβάθμιση των γνώσεων και δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού στις απαιτήσεις της σύγχρονης οικονομίας και κοινωνίας.
- Διευκόλυνση της πρόσβασης στην απασχόληση για όλους με έμφαση στην ενίσχυση της απασχόλησης των νέων, των γυναικών και των μακροχρόνια ανέργων.
- Τοποθέτηση των καταρτισθέντων ανέργων σε κατάλληλες θέσεις πρακτικής άσκησης, με στόχο τη μεγιστοποίηση του ποσοστού της μετέπειτα απασχόλησής τους από τις συμμετέχουσες επιχειρήσεις και αποτέλεσμα τη βελτίωση της κοινωνικής θέσης και του βιοτικού τους επιπέδου.
- Μείωση της ανεργίας με την τόνωση της αγοράς εργασίας και την ενίσχυση της εισοδηματικής πολιτικής, οδηγώντας τη χώρα στην ανάκαμψη και την ανάπτυξη.

Στη Συνέντευξη Τύπου κατέστη σαφές ότι έχει εξαντληθεί κάθε περιθώριο οικονομικής επιβίωσης, καθώς η αναστολή της προόδου των υπό κρίση Διαγωνισμών επιφέρει ολέθριες συνέπειες τόσο στις επιχειρήσεις του κλάδου, όσο και στην ευρύτερη αγορά και εθνική οικονομία, δίνοντας την τελική ώθηση της χώρας μας προς την πτώχευση.

Το Δ.Σ. του ΕΛ.Σ.Ε.Κ.Ε.Κ. παρουσίασε, επίσης, προτάσεις για την ποιοτική αναβάθμιση του Συστήματος της Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης, υπογραμμίζοντας τις θέσεις του κλάδου όσον αφορά στον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης στη χώρα. Οι προτάσεις αυτές παρουσιάζονται ολοκληρωμένα και στο Υπόμνημα του ΕΛ.Σ.Ε.Κ.Ε.Κ, το οποίο υποβλήθηκε στην Υπουργό Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης, κα. Λούκα Κατσέλη. Με τις προτάσεις τους, οι εκπρόσωποι του κλάδου Επαγγελματικής Κατάρτισης εστίασαν στη βελτίωση, απλοποίηση και επιτάχυνση των διαδικασιών προκήρυξης, επιλογής αναδόχων και υλοποίησης των Προγραμμάτων ΣΕΚ για άνεργους και εργαζόμενους, με κεντρικό άξονα την αναμόρφωση του Ενιαίου Συστήματος Διαχείρισης Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΕΣΔΕΚ).

Συγκεκριμένα, οι προτάσεις αφορούν:
- Στην αναβάθμιση του σχεδιασμού και της ποιότητας των Προγραμμάτων Επαγγελματικής Κατάρτισης, μέσα από τη σύνδεσή τους με τα επαγγελματικά περιγράμματα και την ανάπτυξη και θεσμοθέτηση συστήματος πιστοποίησης των μαθησιακών αποτελεσμάτων - γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες των καταρτιζομένων.
- Στην ενίσχυση της σύνδεσης της Επαγγελματικής Κατάρτισης με την αγορά εργασίας, μέσα από τη διάγνωση των αναγκών σε ειδικότητες και εξειδικεύσεις και αντιστοίχησή τους με τα προγράμματα κατάρτισης, αλλά και μέσα από τη ενίσχυση των υπηρεσιών Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού που παρέχουν τα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης.
- Στην προσέγγιση νέων σύγχρονων τρόπων υλοποίησης δράσεων κατάρτισης, όπως η ανάπτυξη ενός «ελληνικού τύπου» Voucher-«Επιταγή Εκπαίδευσης», που μπορεί να αποδειχτεί χρήσιμο και αποτελεσματικό, εξυπηρετώντας τις ανάγκες της αγοράς εργασίας.
- Στην υιοθέτηση νέων και αντικειμενικών κριτηρίων και διαδικασιών επιλογής και ανάθεσης των προγραμμάτων, καθώς και αναθεώρηση των κριτηρίων και των ελάχιστων προϋποθέσεων συμμετοχής στους διαγωνισμούς.
- Στην ανάπτυξη συστήματος αποτίμησης της αποτελεσματικότητας της Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης.

Ο ΕΛ.Σ.Ε.Κ.Ε.Κ. είναι ο φορέας που εκπροσωπεί 156 Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης - πιστοποιημένους φορείς κατάρτισης ενηλίκων, όπου απασχολούνται περίπου 4.000 εργαζόμενοι ως μόνιμο προσωπικό και πάνω από 15.000 εξειδικευμένοι επιστημονικοί συνεργάτες και πιστοποιημένοι εκπαιδευτές ενηλίκων.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Επισκέψεις