Τετάρτη, 15 Οκτωβρίου 2008

ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΑΠΕΡΓΙΑ ΓΣΕΕ - ΤΡΙΤΗ 21 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2008


Η ΓΣΕΕ απέστειλε με εξώδικη γνωστοποίηση το πλαίσιο αιτημάτων- διεκδικήσεων- προς την Κυβέρνηση και τις Εργοδοτικές οργανώσεις της Γενικής Απεργίας στις 21 Οκτωβρίου 2008.

ΤΟ ΔΙΕΚΔΗΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΣΥΝΔΙΚΑΤΩΝ ΕΧΕΙ ΩΣ ΕΞΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ – ΑΚΡΙΒΕΙΑ – ΛΙΤΟΤΗΤΑ.-
 • Αναμόρφωση του προϋπολογισμού στη βάση των αναγκών των εργαζομένων.
 • Αμεση απόσυρση των αντικοινωνικών, φοροπληκτικών και αντιαναπτυξιακών προβλέψεων του Προϋπολογισμού έτους 2009. -
 • Στήριξη και αναβάθμιση του κοινωνικού τομέα της οικονομίας.
 • Δίκαιη διανομή και αναδιανομή του παραγόμενου πλούτου και ενίσχυση του κοινωνικού κράτους.
 • Ουσιαστικές φορολογικές ελαφρύνσεις για τους μισθωτούς και τους συνταξιούχους, προκειμένου να αναπληρώσουν τα φορολογικά βάρη, που επωμίσθηκαν από την αύξηση της άμεσης και της έμμεσης φορολογίας και των εισοδηματικών τους απωλειών.
 • Ετήσια, τιμαριθμική αναπροσαρμογή και αναδιάταξη φορολογικής κλίμακας και κλιμακίων. Αφορολόγητο όριο στα 15.000 ευρώ, προσαυξανόμενο ανάλογα με την οικογενειακή κατάσταση κατά 5.000 ευρώ για κάθε προστατευόμενο μέλος.
 • Φθηνές και ποιοτικές κοινωφελείς υπηρεσίες στο κοινωνικό σύνολο.
 • Αυστηρός έλεγχος και πάταξη της νοθείας, της ακρίβειας και της αισχροκέρδειας της αγοράς, την μείωση των τιμολογίων των ΔΕΚΟ, των διοδίων, των καυσίμων, του ΦΠΑ στα είδη ευρείας λαϊκής κατανάλωσης.
 • Αύξηση των κοινωνικών δαπανών για την Υγεία, την Παιδεία και το Περιβάλλον.

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ. ΒΑΡΕΑ ΚΑΙ ΑΝΘΥΓΙΕΙΝΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ - ΕΝΟΠΟΙΗΣΕΙΣ.
 • Δημόσιο Κοινωνικό Ασφαλιστικό σύστημα μακριά από λογικές ιδιωτικοποίησης, με εξασφαλισμένους πόρους και μακροχρόνια βιωσιμότητα, ασφαλή διαχείριση των αποθεματικών του, συνέπεια στην θεσμοθετημένη κρατική χρηματοδότηση, το οποίο θα στοχεύει στην ουσιαστική κοινωνική αποτελεσματικότητά του.
 • Κατάργηση των αντι-ασφαλιστικών διατάξεων του Ν. 3655/2008, καθώς και των αντι-ασφαλιστικών διατάξεων προηγουμένων νόμων.
 • Διατήρηση της προβλεπόμενης από την ασφαλιστική νομοθεσία μιας και ενιαίας λίστας των ΒΑΕ.
 • Αμεση απόσυρση των προτάσεων που οδηγούν ουσιαστικά σε αποχαρακτηρισμό και κατάργηση των ΒΑΕ μέσω της κατάτμησης και κατηγοριοποίησης των ΒΑΕ σε 4 κατηγορίες, που οδηγούν στην αύξηση των ορίων ηλικίας εκατοντάδων χιλιάδων ασφαλισμένων, που απασχολούνται σε βαριές και ανθυγιεινές εργασίες.
 • Προστασία και διεύρυνση του θεσμού των ΒΑΕ με επιστημονικές και τεκμηριωμένες μεθόδους, καθώς και των ασφαλιστικών και συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων και προσδοκιών όλων των εργαζομένων, ιδιαίτερα εκείνων που υφίστανται μείζονα καταπόνηση της υγείας και κίνδυνο της σωματικής τους ακεραιότητας. Θέσπιση αυστηρών μέτρων και κανόνων για την εργασιακή και ασφαλιστική προστασία των εργαζομένων έναντι του επαγγελματικού κινδύνου.
 • Πάταξη της εισφοροδιαφυγής, της εισφοροκλοπής, της μαύρης και ανασφάλιστης εργασίας.

ΙΔΙΩΤΙΚΟΠΟΙΗΣΕΙΣ – ΑΠΟΡΡΥΘΜΙΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ
 • Επαναφορά και κατοχύρωση της δημόσιας ιδιοκτησίας και του ελέγχου στις στρατηγικής σημασίας επιχειρήσεις και οργανισμούς κοινής ωφέλειας (Λιμάνια, ΟΤΕ, ΔΕΗ, ΟΣΕ, ΕΛΤΑ, ΕΥΔΑΠ κλπ) και άμεση προώθηση του προοδευτικού εκσυγχρονισμού τους με την καθιέρωση του εργατικού και κοινωνικού ελέγχου. Αμεση αποτροπή της ιδιωτικοποίηση των ΔΕΚΟ ή νευραλγικών και στρατηγικών τους δραστηριοτήτων και την εκχώρηση του management σε ιδιώτες.
 • Λύση για τον εθνικό αερομεταφορέα με βάση το δημόσιο και εθνικό συμφέρον.
 • Διασφάλιση των θέσεων εργασίας και των εργασιακών – ασφαλιστικών δικαιωμάτων των εργαζομένων.- Σεβασμός των συνταγματικά κατοχυρωμένων συνδικαλιστικών ελευθεριών.
 • Διασφάλιση της συλλογικής αυτονομίας και κατάργηση των αντεργατικών και αντισυνταγματικών διατάξεων που καταστρατηγούν τη θεσμοθετημένη διαδικασία συλλογικών διαπραγματεύσεων, τις ΣΣΕ και τους Εσωτερικούς Κανονισμού Προσωπικού (Ν. 3429/2005 για τις ΔΕΚΟ, άρθρο 41 Ν. 3536/2007).
 • Ελεύθερες συλλογικές διαπραγματεύσεις στις ΔΕΚΟ, τις Τράπεζες και τον ευρύτερο δημόσιο Τομέα.-
 • Αμεση απόσυρση της τροπολογίας – προσθήκης σε ΣχΝ αρμοδιότητας του Υπουργείου Μεταφορών με την οποία καταργούνται θεμελιώδη εργατικά δικαιώματα των εργαζομένων στις δημόσιες επιχειρήσεις και επιτρέπονται οι απολύσεις των εργαζομένων με στέρηση του δικαιώματος αποζημίωσης.
 • Πλήρη και σταθερή απασχόληση για όλους χωρίς διακρίσεις.
 • Προστασία και προώθηση του θεσμού της σύμβασης αορίστου χρόνου πλήρους απασχόλησης.
 • Καμμία απορρυθμιστική μεταρρύθμιση της αγοράς εργασίας.
 • Μείωση του χρόνου εργασίας στις 35 ώρες χωρίς μείωση αποδοχών και ελαστικές μορφές απασχόλησης, που επιτρέπουν την καταστρατήγηση του 8ωρου.
 • Ορθή εναρμόνιση με την κοινοτική οδηγία 1999/70/ΕΚ για τις συμβάσεις ορισμένου χρόνου και άμεση τακτοποίηση των συμβασιούχων με κάθε μορφή εργασιακής σχέσης.
 • Κατάργηση του Συμφώνου Σταθερότητας, μη εφαρμογή της πολιτικής flexicurity και των αντεργατικών προβλέψεων της στρατηγικής της Λισσαβόνας.
 • Επέκταση της προστασίας της εργατικής νομοθεσίας στις νέες μορφές απασχόλησης ή αυτοαπασχόλησης που υποκρύπτουν εξαρτημένη εργασία.

ΑΠΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΣΗ – ΑΠΟΛΥΣΕΙΣ – ΑΝΕΡΓΙΑ - ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ
 • Προστασία των εργαζομένων από τις απολύσεις και από τη μετανάστευση των επιχειρήσεων σε χώρες χαμηλού κόστους εργασίας.
 • Αμεσα μέτρα για την καταπολέμηση της ανεργίας και για την αύξηση της απασχόλησης όπως: η σύνδεση της επιδότησης των επενδύσεων με τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας σταθερούς, πλήρους και ασφαλούς απασχόλησης, ο δραστικός περιορισμός των απολύσεων, οι ειδικές πολιτικές για την προώθηση πρόσληψης μακροχρόνιων ανέργων άνω των δύο ετών, η φορολογική ελάφρυνση των νέων εργαζόμενων που έχουν μακρά περίοδο ανεργίας και η υλοποίηση εξειδικευμένων αναπτυξιακών σχεδίων σε κλάδους και σε περιοχές που αντιμετωπίζουν οξυμμένα προβλήματα ανεργίας.

ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ – ΕΠΙΔΟΜΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΧΑΜΗΛΟΜΙΣΘΩΝ - ΧΑΜΗΛΟΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ.
 • Λήψη ουσιαστικών και αποτελεσματικών μέτρων υπέρ των μισθωτών, των συνταξιούχων, των ανέργων. Σύγκλιση με τους ευρωπαϊκούς μισθούς.
 • Διορθωτική ενίσχυση στον κατώτερο μισθό, στην κατώτερη σύνταξη και το επίδομα ανεργίας.
 • Έκτακτη εισοδηματική ενίσχυση μισθών – ημερομισθίων – συντάξεων για να αποκατασταθούν οι εισοδηματικές απώλειες .
 • Καταβολή επιδόματος θέρμανσης σε όλους, όσους έχουν εισόδημα κάτω από αφορολόγητο όριο των 12.000 ευρώ. Χορήγηση του επιδόματος θέρμανσης με ευνοϊκότερες προϋποθέσεις για περιοχές της χώρας με ιδιαίτερα κλιματολογικά χαρακτηριστικά.
 • Δραστική αύξηση και επιμήκυνση του χρόνου χορήγησης του επιδόματος ανεργίας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Επισκέψεις