Κυριακή, 25 Δεκεμβρίου 2011

ΟΙΥΕ: ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΝΟΥΝ ΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΜΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΔΩΡΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ


ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

Αθήνα, 22/12/2011
Προς
• Τα Εργατοϋπαλληλικά Κέντρα
• Τα Σωματεία – μέλη της ΟΙΥΕ

Συνάδελφοι,
Σχετικά με την καταβολή του Δώρου Χριστουγέννων σας αποστέλλουμε την επιστολή της ΟΙΥΕ προς τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, κ. Χρ. Παπουτσή, καθώς και την εγκύκλιο του Ειδικού Γραμματέα του ΣΕΠΕ, Δρ.Μ. Χάλαρη, η οποία τελεί εν ισχύ.

Για την καταβολή του Δώρου Χριστουγέννων σας επισημαίνουμε τα εξής:
1. Η καταβολή του στον ιδιωτικό τομέα πρέπει να γίνει έως τις 21/12. Το αργότερο έως 31/12 μπορεί να καταβληθεί μόνο όμως το μέρος που αντιστοιχεί ημερολογιακά από 21/12 έως 31/12 και αφορά στην πλήρη εξόφλησή του !!

2. Οι εργαζόμενοι που δεν τους καταβάλλεται έγκαιρα, όπως προαναφέρουμε, πρέπει να προσφύγουν στην οικεία Επιθεώρηση Εργασίας και να υποβάλουν υπεύθυνη δήλωση, όπου συντάσσεται μηνυτήρια αναφορά, η οποία σφραγίζεται από την Επιθεώρηση και σε συνέχεια την καταθέτουν στο αστυνομικό τμήμα, προκειμένου να ακολουθήσει η διαδικασία του αυτόφωρου. Στην περίπτωση αυτή δεν πληρώνουν παράβολα κατά την υποβολή των μηνυτήριων αυτών αναφορών στα αστυνομικά τμήματα. Εάν όμως καταθέσουν ατομικές μηνύσεις στο αστυνομικό τμήμα οφείλουν να πληρώσουν ατομικά παράβολο που κυμαίνεται από (100 – 150 ευρώ). Θα πρέπει στη μηνυτήρια αναφορά να αναγράφουν εκτός από τα στοιχεία της επιχείρησης εάν γνωρίζουν και τα στοιχεία κατοικίας του εργοδότη, γιατί η διαδικασία του αυτόφωρου διαρκεί 48 ώρες και θα κινηθεί από 31/12/2011 έως 2/1/2012 (και αυτό λόγω του ότι συμπίπτει Σαββατοκύριακο).

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Επισκέψεις