Πέμπτη, 24 Νοεμβρίου 2011

Τι ισχύει για ασφαλισμένους άνδρες – γυναίκες πριν από την 01-01-1993 στο ΙΚΑ που έχουν συμπληρώσει 10500 ημέρες ασφάλισης εκ των οποίων οι 7500 ημέρες ασφάλισης είναι στα Βαρέα και Ανθυγιεινά Επαγγέλματα μέχρι 31-10-2010;

Αν οι παραπάνω ασφαλισμένοι άνδρες – γυναίκες συμπληρώνουν μέχρι 31-12-2010,
10500 ημέρες ασφάλισης εκ των οποίων οι 7500 στα Βαρέα – Ανθυγιεινά Επαγγέλματα, συνταξιοδοτούνται :
• ΣΤ0 53ο ΕΤΟΣ ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΓΗΡΑΤΟΣ
• ΣΤΟ 55ο ΕΤΟΣ ΠΛΗΡΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΓΗΡΑΤΟΣ.
Από τις 10500 Ημέρες Ασφάλισης οι 7500 κατ ελάχιστον πρέπει να έχουν πραγματοποιηθεί στα Βαρέα και Ανθυγιεινά Επαγγέλματα.
• Η μείωση της σύνταξης σε περίπτωση που δεν έχει συμπληρωθεί το 55ο έτος της ηλικίας θα ανέρχεται στο 0,5% για κάθε μήνα που υπολείπεται για το όριο της πλήρους συνταξιοδότησης, δηλαδή η μείωση κατ' έτος ανέρχεται στο 6%.
• Ο χρόνος στρατιωτικής υπηρεσίας συνυπολογίζονται μόνο για την συμπλήρωση των 10500 ημερών ασφάλισης και όχι για τη συμπλήρωση των 7500 ημερών ασφάλισης στο καθεστώς των Βαρέων και Ανθυγιεινών Επαγγελμάτων.

Τι ισχύει για ασφαλισμένους άνδρες – γυναίκες πριν από την 01-01-1993 στο ΙΚΑ που συμπληρώνουν 10500 ημέρες ασφάλισης εκ των οποίων οι 7500 ημέρες ασφάλισης στα Βαρέα και Ανθυγιεινά Επαγγέλματα μετά την 01-01-2011;
Αλλάζουν οι προϋποθέσεις συνταξιοδότησης με αύξηση του ορίου ηλικίας ως εξής:
• Αν το 2011 συμπληρώνουν τις 10500 ημέρες ασφάλισης εκ των οποίων οι 7500 ημέρες ασφάλισης με τον Κανονισμό Βαρέων και Ανθυγιεινών Επαγγελμάτων δικαιούνται μειωμένη στο 53ο έτος και 9 μήνες και πλήρη στο 55ο έτος και 9 μήνες.
• Αν το 2012 συμπληρώνουν τις 10500 ημέρες ασφάλισης εκ των οποίων οι 7500 ημέρες ασφάλισης με τον Κανονισμό Βαρέων και Ανθυγιεινών Επαγγελμάτων δικαιούνται μειωμένη στο 54ο έτος και 6 μήνες και πλήρη στο 56ο έτος και 6 μήνες.
• Αν το 2013 συμπληρώνουν τις 10500 ημέρες ασφάλισης εκ των οποίων οι 7500 ημέρες ασφάλισης με τον Κανονισμό Βαρέων και Ανθυγιεινών Επαγγελμάτων δικαιούνται μειωμένη στο 55ο έτος και 3 μήνες και πλήρη στο 57ο έτος και 3 μήνες.
• Αν το 2014 συμπληρώνουν τις 10500 ημέρες ασφάλισης εκ των οποίων οι 7500 ημέρες ασφάλισης με τον Κανονισμό Βαρέων και Ανθυγιεινών Επαγγελμάτων δικαιούνται μειωμένη στο 56ο έτος και πλήρη στο 58ο έτος.
• Αν το 2015 συμπληρώνουν τις 10500 ημέρες ασφάλισης εκ των οποίων οι 7500 ημέρες ασφάλισης με τον Κανονισμό Βαρέων και Ανθυγιεινών Επαγγελμάτων δικαιούνται μειωμένη στο 56ο έτος και 9 μήνες και πλήρη στο 58ο έτος και 9 μήνες.
• Αν το 2016 συμπληρώνουν τις 10500 ημέρες ασφάλισης εκ των οποίων οι 7500 ημέρες ασφάλισης με τον Κανονισμό Βαρέων και Ανθυγιεινών Επαγγελμάτων δικαιούνται μειωμένη στο 57ο έτος και 6 μήνες και πλήρη στο 59ο έτος και 6 μήνες.
• Μετά την 1/1/2017 όσοι συμπληρώνουν τις 10500 ημέρες ασφάλισης εκ των οποίων οι 7500 ημέρες ασφάλισης με τον Κανονισμό Βαρέων και Ανθυγιεινών Επαγγελμάτων δικαιούνται μειωμένη στο 58ο έτος και πλήρη στο 60ο έτος.
• Επισημαίνεται επίσης ότι από 1-1-2011 καταργήθηκαν διατάξεις που έβαζαν περιορισμούς ως προς τους χρόνους ασφάλισης που συνυπολογίζονται στην 35ετία και πλέον καθίσταται πιο εφικτή η συμπλήρωση των 3000 ημερομισθίων (όσων δηλαδή υπολείπονται από τα 7500 στον ΚΒΑΕ έως τα 10500).
• Η μείωση της σύνταξης σε περίπτωση που δεν έχει συμπληρωθεί το όριο της πλήρους συνταξιοδότησης θα ανέρχεται στο 0,5% για κάθε μήνα που υπολείπεται για το όριο της πλήρους συνταξιοδότησης, δηλαδή η μείωση κατ' έτος ανέρχεται στο 6%.
• Οι πλασματικοί χρόνοι συνυπολογίζονται μόνο για την συμπλήρωση των 10500 ημερών ασφάλισης και όχι για τη συμπλήρωση των 7500 ημερών ασφάλισης στο καθεστώς των Βαρέων και Ανθυγιεινών Επαγγελμάτων

ΠΟΙΟΙ ΧΡΟΝΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΜΕΧΡΙ ΤΙΣ 31-12-2010.
Οι χρόνοι ασφάλισης που συνυπολογίζονται για την παραπάνω κατηγορία ασφαλισμένων που θεμελιώνουν δικαίωμα συνταξιοδότησης μέχρι 31-12-2010 βάσει του άρθρου 40 του ν.2084/92, είναι οι παρακάτω:
• Χρόνος στρατιωτικής υπηρεσίας συνυπολογίζεται μόνο για την συμπλήρωση των 10500 ημερών ασφάλισης και όχι για τη συμπλήρωση των 7500 ημερών ασφάλισης στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα.
Παράδειγμα: Ασφαλισμένος 55 ετών με 10200 ημέρες ασφάλισης από τις οποίες 7100 στο κλάδο ημέρες στο κλάδο Βαρέων και Ανθυγιεινών επαγγελμάτων ακόμα και αν αναγνωρίσει το χρόνο της στρατιωτικής θητείας για τη συμπλήρωση των 10500 ημερών εργασίας δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει αυτό το χρόνο (στρατού) για τη συμπλήρωση των 7500 ημερών ασφάλισης στο κλάδο Βαρέων και Ανθυγιεινών Επαγγελμάτων.

ΠΟΙΟΙ ΧΡΟΝΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (ΠΛΑΣΜΑΤΙΚΟΙ ΧΡΟΝΟΙ) ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΑΠΟ 01-01-2011 ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ Ν 3863/2010.
Οι χρόνοι ασφάλισης που συνυπολογίζονται για την παραπάνω κατηγορία ασφαλισμένων που θεμελιώνουν δικαίωμα συνταξιοδότησης από 01-01-2011 παρ.18 του άρθρου 10 του ν.3863/2010, είναι οι παρακάτω:
• Χρόνος στρατιωτικής υπηρεσίας .
• Αναγνώριση χρόνου επιδότησης λόγω ασθένειας μέχρι 300 ημέρες , ανεξάρτητα από το χρόνο που ο ασφαλισμένος επιδοτήθηκε. Συνυπολογίζεται μόνο για τη θεμελίωση του συνταξιοδοτικού δικαιώματος και είναι χωρίς εξαγορά.
• Αναγνώριση χρόνου επιδότησης λόγω τακτικής ανεργίας μέχρι 300 ημέρες, ανεξάρτητα από το χρόνο που ο σφαλισμένος επιδοτήθηκε. Συνυπολογίζεται μόνο για τη θεμελίωση του συνταξιοδοτικού δικαιώματος και είναι χωρίς εξαγορά.
• Αναγνώριση χρόνου απουσίας λόγω κύησης και λοχείας. Ο χρόνος αυτός δεν μπορεί να υπερβαίνει το χρόνο που προβλέπεται κάθε φορά από την ΕΓΣΣΕ. Συνυπολογίζεται μόνο για τη θεμελίωση του συνταξιοδοτικού δικαιώματος και όχι για προσαύξηση και είναι χωρίς εξαγορά.
• Χρόνος σπουδών σε ανώτερες ή ανώτατες σχολές ημεδαπής ή της αλλοδαπής, μέσες επαγγελματικές σχολές κλπ. Ο χρόνος αυτός είναι για θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος αλλά και για προσαύξηση του ποσού της σύνταξης και είναι με εξαγορά (εγκύκλιος ΙΚΑ Α31/273/28 14/10/2011).
• Αναγνώριση κενών διαστημάτων μετά την υπαγωγή για πρώτη φορά στην ασφάλιση (μη επιδοτούμενη ανεργία). Ο χρόνος αυτός χρησιμοποιείται για θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος αλλά και για προσαύξηση του ποσού της σύνταξης και είναι με εξαγορά.
• Αναγνώριση χρόνου απεργίας (εγκύκλιος ΙΚΑ Α20/251/122).
• Αναγνώριση χρόνου μαθητείας (stage).
• Χρόνος εκπαιδευτικής άδειας άνευ αποδοχών μέχρι 2 έτη αναγνωρίζεται έπειτα από αίτηση στου ασφαλισμένου και λαμβάνονται υπ όψιν τόσο για τη θεμελίωση όσο για την προσαύξηση της σύνταξης και είναι με εξαγορά.
• Χρόνος γονικής άδειας ανατροφής παιδιών αναγνωρίζεται με εξαγορά έπειτα από αίτηση στου ασφαλισμένου και λαμβάνονται υπ όψιν τόσο για τη θεμελίωση όσο για την προσαύξηση της σύνταξης και είναι με εξαγορά.
• Οι παραπάνω πλασματικοί χρόνοι συνυπολογίζονται μόνο για την συμπλήρωση των 10500 ημερών ασφάλισης και όχι για τη συμπλήρωση των 7500 ημερών ασφάλισης στο καθεστώς των Βαρέων και Ανθυγιεινών Επαγγελμάτων.

Επεξεργασία: Ομάδα Εργασίας Αυτόνομης Παρέμβασης
Η απάντηση στα ερωτήματα έγινε με βάση τις νομοθετικές ρυθμίσεις που ίσχυαν μέχρι την ημερομηνία καταχώρησης (22-11-2011).
Πιθανή τροποποίηση που μπορεί να έγινε μετά την παραπάνω ημερομηνία δεν έχει συμπεριληφθεί.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Επισκέψεις